BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aniszewska Grażyna
Tytuł
Rola tożsamości w aliansach strategicznych
The Role of Corporate Identity in Strategic Alliances
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1137, s. 20-27, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
Słowa kluczowe
Alianse strategiczne, Tożsamość przedsiębiorstwa, Współpraca przedsiębiorstw
Strategic alliances, Enterprise identity, Enterprises cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono istotę tożsamości. Przedstawiono rolę tożsamości w procesie łączenia firm jako mechanizmu wspierającego lub hamującego zmiany.

This paper concerns a phenomena of corporate identity and its influence on integration process and effectiveness of organization. The speed and complexity of integration in alliances create conditions to quick learning and changing behaviors. This process can be supported or impeded by the mechanism of corporate identity. There are three phases of integration in the strategic alliances. High degree of alliance cooperation is related to the growing importance of corporate identity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. [l] Bieshaar H., Knight J., Van Wassenaer A., Deals That Create Value, "McKinsey Quarterly" 2001 nr 1.
 2. Braekwell G. (red.), Threatened Identities, John Wiley & Sons, Nowy Jork 1983.
 3. Eisbach K., Kramer R., Members Responses to Organizational Identity Threats: Encountering and Countering the Business Week Rankings, "Administrative Science Quarterly" 1996 nr 41.
 4. Ernst D., Halevy T., When to Think Alliance, "The McKinsey Quarterly" 2000 nr 4.
 5. Gersten M., Soderberg A.M., Torp J.E. (red.), Cultural Dimensions of International Mergers and Acquisitions, Walter de Gruyter, New York 1998.
 6. Gordon G., The Relationship of Corporate Culture to Industry Sector and Corporate Performance, [w:] Gaining Control of the Corporate Culture, red. R. Kilmann, M. Saxlon, R. Serpa, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1985.
 7. Haspeslagh P, Jemison D., Managing Acquisitions: Creating Value Through Corporate Renewal, Free Press, New York 1991.
 8. Kilmann R., Saxton M., Serpa R. (red.): Gaining Control of the Corporate Culture, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1985.
 9. Kleppesto S., A Quest for Social Identity. The Pragmatics of Communication in Mergers and Acquisitions, [w:] Cultural Dimensions of International Mergers and Acquisitions, Walter de Gruyier, New York 1998.
 10. Marciszewska E., Relacje kooperacyjne w rozwoju przedsiębiorstw transportu lotniczego, referat na konferencję (maszynopis), 2005.
 11. Moszkowicz M, Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000.
 12. [12J Moszkowicz M. (red.), Tożsamość i strategia przedsiębiorstwa - modele i doświadczenia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
 13. Navahandi A., Malakzadeh A., Acculturation in Mergers and Acquisitions, "Academy of Management Review" 1988 nr 13.
 14. Ott S., The Organizational Culture Perspective, Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove 1989.
 15. Reiter R., Chevalier F., Laroche H., Mendoza C., Pulicani P., Cultures d'entreprise, Vuibert Gestion, Paris 1991.
 16. Rozwadowska B., Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Studio EMKA, Warszawa 2002.
 17. SluyterG., Improving Organizational Performance, Sage Publications, London 1998.
 18. Snyder C, Fromkin H., Uniqueness. The Human Pursuit of Difference, Plenum Press, New York 1980.
 19. Sudarsanam S., Fuzje i przejęcia, WIG Press, Warszawa 1998.
 20. The Future of Airline Alliances. Gemini Consulting Airline Business Study, "Airline Business" January 2000.
 21. Very Ph., Des fusions et des hommes, Editions d'Organisation, Paris 2002.
 22. Watson T., W poszukiwaniu doskonałego zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 23. Wojcik K.: Public relations od A do Z, t. l, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 24. Zarębska A., Tożsamość przedsiębiorstwa - znacznie szersze spojrzenie na kulturę organizacyjną, „Przegląd Organizacji" 2003 nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu