BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowska-Mihułowicz Marzena
Tytuł
Wpływ sytuacji decyzyjnej na przebieg procesu podejmowania decyzji strategicznych
The Impact of Decisive Situation on the Strategic Decision Making Process
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1137, s. 63-71, bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Podejmowanie decyzji, Proces podejmowania decyzji
Corporation strategies, Decision making, Decision making process
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opisano poszczególne aspekty sytuacji decyzyjnej i ich wpływ na przebieg procesu podejmowania decyzji strategicznych. Kolejno omówiono wymiar niepewności, wymiar dynamiki i wymiar złożoności procesu podejmowania decyzji strategicznych.

In this paper the decisive situation was characterized, which is accompanied by strategic decisions made in the organization. The impact of uncertainty, complexity and dynamic decisive situation on strategic decision making process was shown. Moreover the process was defined taking into consideration individual dimensions of decisive situation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. [ l ] Ackolï R.L., Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa 1969.
 2. Agor W.H., Intuicja w organizacji. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Bixjic.su, Kraków 1998.
 3. Bolesta-Kukulka K., Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003.
 4. Borkowski J., Dyrda M., Konarski L., Rokicki B., Człowiek w organizacji. Podręczny słownik psychologii zarządzania i dziedzin pokrewnych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
 5. Clarke L., Zarządzanie zmianą, Gehelhncr i Ska, Warszawa 1997.
 6. Drucker P.F., Zarządzanie w czasach burzliwych. Nowe wyzwania - nowe horyzonty, AE w Krakowie, Wydawnictwo Nowoczesność, Warszawa 1995.
 7. Drucker P.E., Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000.
 8. Dychtwald K.. Erickson T., Morison B., Wysłać ideę emerytury na emeryturę, „Personel i Zarządzanie" 2005 nr 11.
 9. Encyklopedia organizacji i zarządzania, red. M. Bcdnarkiewicz, M. Lubczyk, E. Ługowska, J. Witecka, PWE, Warszawa 1981.
 10. Encyklopedia psychologii, red. W. Szewczuk, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
 11. Faulkner D., Bosman C., Strategie konkurencji, Gebelliner i Ska, Warszawa 1996.
 12. Flakiewicz W., Podejmowanie decyzji kierowniczych, PWE, Warszawa 1973.
 13. Gicrszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
 14. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 15. Grzybowski W., Ryzyko i sukcesy, UMCS, Lublin 1996.
 16. Gurbiel R., Gola B., Trendy demograficzne: klucz do zrozumienia przyszłości i wykorzystania szans rynkowych, "Personel i Zarządzanie" 2005 nr 11.
 17. Ingarden R., Spór o istnienie świata. Ontologia formalna, t. II, PWN, Warszawa 1987.
 18. Kim W.Ch., Mauborgnc R., Strategia błękitnego oceanu, "Harvard Business Review Polska", lipiec/sierpień 2005.
 19. Leksykon zarządzania, red. M. Romanowska, Difin, Warszawa 2004.
 20. Łakoma A., Serwetnyk T., Gazprom coraz mniej wiarygodnv, "Rzeczpospolita" 2006 nr 16 (7310).
 21. Maciaszek Z., W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania, The Polish Open University 2005 nr l.
 22. Materska M., Tyszko T., Psychologia i poznanie, PWE, Warszawa 1997.
 23. Penc J., Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 24. Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 25. Rynek kapitałowy. Raport, luty 2003. www.bankier.pl/static/att/30000/630558_Rynekkapitało- wy022003.pdf.
 26. Stoner J.A.F., Freeman R.H., Gilbert D.R. Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 27. Wawrzyniak B., Decyzje kierownicze w teorii i praktyce zarządzania, PWE, Warszawa 1980.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu