BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bembenek Bogusław
Tytuł
Strategiczny wymiar partnerstwa
Strategic Meaning of Partnership
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1137, s. 28-36, bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Partner strategiczny, Współpraca przedsiębiorstw
Strategic management, Strategic partner, Enterprises cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przybliżono pojęcie „partnerstwo strategiczne”. Omówiono etapy doboru partnera strategicznego. Przedstawiono korzyści i zagrożenia związane z partnerstwem strategicznym.

In the article the meaning of strategic partnership was presented. The author describes this type of partnership as a long term cooperation among partners which is built on principles of trust, risk and benefit-sharing. The cooperation also consists in joint investment and organizational undertakings, which contributes to reaching both the individual and team aims. It was stressed that the strategic partnership is an example of conscious and consistently realized for a long time conception to hold by the enterprise some solid competitive superiority on the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 2. Cheng E.W., Li H., Development of a Conceptual Model of Construction Partnering, "Engineering Construction&Architectural Management" 2001 vol. 8, nr 4.
 3. [31 Ciesielski M. (red.), Sieci logistyczne, AH, Poznań 2002.
 4. Cieślicki M., Proces doboru partnera strategicznego, „Przegląd Organizacji" 2001 nr l.
 5. Honiara K., Gorynia M., Najlepszy E., Schroeder J., Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, AE, Poznań 2000.
 6. Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.
 7. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 8. Hull M.D., Speh T.W., Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 9. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999.
 10. Krupski R., Stańczyk-Hugiet E., Superelastyczna organizacja oparta na wiedzy, [w:] Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, red. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2005.
 11. Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 12. Low J., Kalafut P.C., Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 13. Nowakowski M.K., Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego, Difm, Warszawa 1999.
 14. Piasecki B., Pierwsze kroki w foresighcie, [w:] Regionalna Strategia Innowacji — foresight regionalny, Prace Instytutu nr l, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2004.
 15. Pluta-Zaremba A., Wpływ handlu elektronicznego na budowanie długookresowych relacji partnerskich między podmiotami gospodarczymi, [w:] Systemy zarządzania wiedzą i innowacją w polskich przedsiębiorstwach (w warunkach wejścia do UE), red. A. Sosnowska, SGH, Warszawa 2004.
 16. Prymon-Ryś E., Charakterystyka relacji pomiędzy partnerami rynkowymi na rynku dóbr przemysłowych, [w:] Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem, red. W. Waszkielewicz, Wydział Zarządzania AGH, Kraków 2000.
 17. [ 17] Romanowska M. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
 18. Solarz J.K., Zarządzanie strategiczne w bankach, Wyd. Poltext, Warszawa 1997.
 19. Stoner J.A., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.
 20. Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne. Modelowanie współpracy przedsiębiorstw, Monografie i Opracowania nr 427, SGH, Warszawa 1997.
 21. Sysko-Romańczuk S., Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat jego wzrostu i sprawności procesów zarządzania, USz, Szczecin 2005.
 22. Swiatowiec J., Partnerstwo strategiczne a teoria kosztów transakcyjnych, „Marketing i Rynek" 2006 nr 2.
 23. Toivonen M., Foresight w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji, [w:] Regionalna Strategia Innowacji-foresight regionalny, Prace Instytutu nr l, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2004.
 24. Weintein S.M., Strategic Partnerships: Bridging the Collaboration Gap, „Journal of Infusion Nursing" 2004 vol.27, nr 5.
 25. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2003.
 26. Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmieniającym się otoczeniu, http://www.eastmeat.com/ polish/module l /managing.html.
 27. Negocjacje w transferze technologii. Podręcznik szkoleniowy. Biuro Promocji Inwestycji i Technologii ONZ, PARP, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu