BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiński Piotr
Tytuł
W poszukiwaniu zintegrowanej koncepcji implementacji strategii
In Search of an Integrated Concept of Strategy Implementation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1137, s. 94-102, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa
Strategic management, Corporation strategies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono planistyczną a następnie ewolucyjną koncepcję strategii. Omówiono implementację strategii w podejściu synoptycznym i w podejściu inkrementalnym.

The article raises, not often discussed in literature, problem of strategy implementation. It presents different concepts, ways and instruments of implementation. The author discusses the nature and concepts of strategy implementation at synopsis and incremental approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
 2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.
 3. Hahn D., Strategische Unternehmungsführung - Grundkonzept, [w:] D. Hahn, B. Taylor, Strategische Unternehmungsplanung, Strategische Unternehmungsführung, Phisica-Verlag, 1999.
 4. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001.
 5. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, AE, Wrocław 2001.
 6. Lehner J.M., Implementierung von Strategien. Konzeption unter Berücksichtigung von Unsicherheit und Mehrdeutlichkeit, Gabler Verlag, Wiesbaden 1996.
 7. Mintzberg H., McHugh A., Strategy Formulation in an Adhocracy, „Administrative Science Quarterly" 1985 nr 30.
 8. Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000.
 9. Moszkowicz M. (red.), Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa 2005.
 10. Müller-Stewens G., Lechner Ch., Strategisches Management. Wie strategische Initiativen zum Wandel führen, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2001.
 11. [l1] Obłój K., Zarządzanie strategiczne, UW, Warszawa 1987.
 12. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998.
 13. Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1998.
 14. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 15. Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przy klady, PWr., Wrocław 1998.
 16. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu