BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golinowska Stanisława
Tytuł
Przyszłość państwa opiekuńczego i systemu zabezpieczenia społecznego
Źródło
Polityka Społeczna, 2005, nr 11-12, s. 1-9, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Zabezpieczenie społeczne, Państwo opiekuńcze
Social security system, Welfare state
Abstrakt
Zabezpieczenie społeczne jest jednym z większych osiągnięć rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. Powstało jako instytucja państwa narodowego w epoce uprzemysłowienia. Powszechność zabezpieczenia społecznego oraz decydująca rola państwa w jego wprowadzaniu i rozwijaniu spowodowała, że nadano mu szerszą nazwę – welfare state – co w języku polskim przyjęto nazywać państwem opiekuńczym. Państwo opiekuńcze jest ważnym elementem tradycyjnego państwa narodowego. Autorka w bardzo rzeczowy sposób przedstawia argumenty używane w krytyce państwa opiekuńczego, głównie jego wysokie koszty, jak i to, że instytucje welfare state nie odpowiadają na nowe wyzwania społeczne, nie uwzględniają nowych potrzeb i ignorują lub lekceważą pojawienie się nowych kwestii społecznych. Kwestie te są odmienne od kwestii robotniczej sprzed ponad stu lat, kiedy rodziło się welfare state. Autorka pokrótce przybliża te nowe kwestie społeczne. W artykule prezentuje także reformy państwa opiekuńczego, które były odpowiedzią na jego krytykę, m.in. przesuwanie odpowiedzialności ku innym aktorom społecznym, prywatyzacja odpowiedzialności i komercjalizacja, decentralizacja, współdziałanie z NGOs, zmiana dotychczasowych priorytetów. Na zakończenie wspomina także o zmianie koncepcji zabezpieczenia społecznego, którą wymusza zmiana charakteru pracy i trudny rynek pracy. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barr N. (1994), Ekonomika polityki społecznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 2. Barr N. (2001), The Welfare State as Piggy Bank. Information, Risk, Uncertainty and the Role of the State, Oxford University Press, New York.
 3. Bauman Z. (1990), Effacing the Face: On the Social Management of Moral Proximity, „Theory, Culture and Society” No 7, s. 5–58.
 4. Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 5. Blair T. (1998), The Third Way: New Politics for the New Century, The Fabian Society, Fabian Pamphlet 588, London.
 6. Blakemore K. (2003), Social Policy. An Introduction, Open University Press, Berkshire.
 7. Cox R.H. (1997), The Consequences of Welfare Retrenchment in Denmark, „Politics and Society” No 25.
 8. Dahrendorf R. (1997), Wykład w ISP, 22 maja 1995 r., Instytut Spraw Publicznych.
 9. Deacon B., Hulse M., Stubbs P. (1998), Global Social Policy: Internationals Organisations and the Future of Welfare, Sage, London.
 10. Esping-Andersen G. i in. (2002), Why we need a new welfare state, Oxford University Press.
 11. Esping-Andersen G., Gallie D., Hemerijck A., Myles J. (2001), A New Welfare Arcitecture for Europe?, Report submitted to the Belgian Presidency of the EU.
 12. Ferrera M., Hemerijck A., Rhodes M. (2002), The Future of Social Europe. Recasting Work and Welfare in the New Economy. Report for the Portuguese Presidency of the European Union, European University Institute, Florence.
 13. Flora P., Heidenheimer A.J. (1982), The Development of Welfare States in Europe and America, Transaction Book, London.
 14. Giddens A. (1998), The Third Way: The Renewal of Social Democracy, Cambridge.
 15. Hagemejer K. (2005), Przyszłość emerytur z ubezpieczenia społecznego: wyzwania dla polityki społecznej, mimeo.
 16. Hommes R. (1995), Conflicts and Dilemmas of Decentralization, The World Bank, Washington D.C.
 17. Jordan B., Jordan CH. (2000), Social Work and the Third Way, SAGE Publication, London.
 18. Kornai (1985), Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa.
 19. Kowalik T., red. (2002), Nierówni i równiejsi, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 20. OECD (1981), The Welfare State in Crisis, Paris.
 21. OECD (1988), The Future of Social Protection, Paris.
 22. Olsson S.E. (1993), Social Policy and Welfare State in Sweden, Arkiv Foerlag, Lund, Oxford.
 23. Peterson G.E. (1994), Decentralization Experience in Latin America: An Overview of Lessons and Issues, LACTD Dissemination Note, The World Bank, Washington D.C.
 24. Pierson P. (1994), Dismantling the Welfare State? Reagan, Tchatcher and the Politics of Retrenchment, Cambridge University Press.
 25. Pierson P. (1996), The New Politics of the Welfare State, „World Politics” No 48, s. 143–179.
 26. Putnam R.D. (2000), Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, Simon and Schuster, New York.
 27. Rodger J.J. (2000), From a Welfare State to a Welfare Society. The Changing Context of Social Policy in a Postmodern Era, Macmillan Press Ltd., Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London.
 28. Schmaehl W. (2003), Senkung der Lohnnebenkosten in Deutschland – Optionen und Potentiale, „Sozialer Fortschritt” Nr. 4.
 29. Skocpol T. (1992), Protecting Soldiers and Mothers. The Political Origins of Social Policy in the United States, the Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge/London.
 30. Standing G. (1996), Social Protection in Central and Eastern Europe: a Tale of Sipping Anchors and Thorn Safety Nets, w: G. Esping-Andersen (red.), Welfare State in Transition,Thousand Oaks, London, Sage Publications, New Delhi, s. 225–268.
 31. Standing G. (2002), Beyond the New Paternalism. Basic Security as Equality, Verso, London/New York.
 32. Swaan A. de (1994), Perspectives for Transnational Social Policy in Europe: Social Transfers from West to East, w: Social Policy Beyond Borders. The Social Policy Question in Transnational Perspective, Amsterdam University Press, Amsterdam.
 33. Whelen R. (1996), The Corrosion of Charity: from Moral Renewal to Contract Culture, Institute of Economic Affaires, London.
 34. Wilensky L.H. (1975), The Welfare State and Equality. Structural and Ideological Roots of Public Expenditures, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu