BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaremczuk Kazimierz
Tytuł
Przyczynowy aspekt integracji
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 156-161, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Zarządzanie w procesie zmian, Filozofia działania przedsiębiorstwa, Strategia integracyjna, Filozofia człowieka, Przegląd literatury
Management under change process, Enterprise operation philosophy, Integration strategy, Human philosophy, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W procesie integracji wyraźnie dominuje aspekt ilościowy integracji, to znaczy aspekt celu, natomiast w mniejszym zakresie aspekt przyczynowy. Zgodnie z poglądem D.M. Armstronga działanie celowe jest zachowaniem, która ma przyczynę celową. Przyczynę, która obok celu stanowi o sile integracji, a przede wszystkim przeciwdziała dezintegracji, zakłóceniom. (abstrakt oryginalny)

In the integration process a quantitative aspect of integration clearly dominates, i.c. a target aspect, however, in a lesser scope a causative aspect. In accordance with D.M. Armstrong's opinion a target activity is behaviour which has a target cause. A reason, which besides a target determines an integration strength and first of all counteracts disintegration and disturbances. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong D., (1982):Materialistyczna teoria umysłu, PWN, Warszawa.
 2. Cackowski Z., (1975): Jedność i wielość. Działanie i poznawanie. KiW, Warszawa.
 3. Ciszewska J., (1995): Osoba ludzka a świat wartości w filozofii Romana Ingardena, [w:] W kręgu filozofii R. Ingardena. PWN, Warszawa - Kraków.
 4. Doroszewski W., (1964): Słownik języka Polskiego, PWN Warszawa.
 5. Fritzhand M., (1982): Wartości a fakty. PWN, Warszawa.
 6. Galarowicz J., (1994): Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, PAT Kraków.
 7. Gołaszewska M., (1978): Internalizacja wartości. Etyka, Tom XVI.
 8. Gołaszewska М., (1990): Istota i istnienie wartości, PWN Warszawa.
 9. Górniak-Kocikowska K., (1983): Problem racjonalizmu w filozofii Karla Jaspersa, "Studia Filozoficzne" nr 5-6.
 10. Grzegorczyk A., (1983): Pojęcie godności jako element poznawczej regulacji ludzkiego zachowania, "Studia Filozoficzne" nr 8-9.
 11. Haus B., (1964): Formy organizacji pracy w przemyśle, PWE Warszawa.
 12. Jan Paweł II, (1983): Laborem exercens, PTT Kraków.
 13. Kotarbiński T., (1982): Traktat o dobrej robocie, Zakład Ossolińskich, Wrocław-Warszawa.
 14. Krąpiec М., (1966): Człowiek w kulturze. Gutenberg Print, Warszawa.
 15. Płużański T., (1983): Od wartości przedmiotowej do podmiotowej, Studia filozoficzne nr 4.
 16. Ryle G., (1970): Czym jest umysł?, PWN, Warszawa.
 17. Zieleniewski J., (1969): Organizacja i zarządzanie, PWN Warszawa.
 18. Zieleniewski J., (1972): Organizacja zespołów ludzkich, PWN Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu