BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Izabela
Tytuł
Szkolenie zawodników - koszt czy inwestycja
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 961, s. 391-396, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje w rachunkowości
Słowa kluczowe
Inwestowanie w kapitał ludzki, Koszty, Wartość przedsiębiorstwa, Sport
Investments in human capital, Costs, Enterprise value, Sport
Abstrakt
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy szkolenie zawodników sportowych jest kosztem czy inwestycją. Na podstawie przedstawionej przez autorkę analizy nakładów poniesionych przez klub sportowy na zawodnika oraz interpretacji "Ustawy o rachunkowości" wysuwa się wniosek, że wszystkie nakłady poniesione na rozwój młodego zawodnika są kosztem, a nie inwestycją.

The article aims to address the question whether sports team training is a cost or an investment. On the basis of both presented analysis of the input costs allocated and spent per sportsman by a sport club and the interpretation of the "Act on Accounting" a conclusion has been drawn that ultimately all costs incurred to develop a young sportsman are actually costs not investments. (JW)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobija M.: Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, tom XL, Warszawa 1997.
  2. Dudycz T.: Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001 r.
  3. Leksykon rachunkowości, pod redakcją E. Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996 r.
  4. Ustawa o Kulturze Fizycznej z dnia 6.03.1996 r.
  5. Ustawa z dnia 4 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej, Dziennik Ustaw RP Nr 1106.
  6. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dziennik Ustaw RP Nr 113.
  7. Zając I.: Wybrane problemy wyceny i ewidencji transferów w sporcie, Wyd. Materiały na konferencję naukową, maj 18-19 Szczecin 2000 r.
  8. Zając I.: Wycena transferów zawodników w klubach sportowych, Wyd. AE im Oskara Langego we Wrocławiu, Materiały na konferencję naukową: "Problemy wyceny w rachunkowości", Prace Naukowe, nr 911. Wrocław 2001 r.
  9. Zając I.: Aktywa w klubach sportowych według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Wyd. AE im Oskara Langego we Wrocławiu, "Rachunkowość i rewizja u progu 2002 roku", Prace Naukowe, nr 929. Wrocław 2002 r.
  10. Zbiegień-Maciąg L., Lipowiecka A., Monitorowanie aktywów niematerialnych, czyli rachunkowość zasobów ludzkich, "Przegląd Organizacji" 2000 r., nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu