BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kociński Cezary
Tytuł
Normy domniemania w prawie samorządu terytorialnego (część II)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 5, s. 9-23
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Organy samorządu terytorialnego, Prawo, Regulacje prawne
Local government, Local government bodies, Law, Legal regulations
Abstrakt
Niniejszy artykuł zawiera charakterystykę norm domniemań prawnych zawartych w ustawach samorządowych. Przedstawiono klasyfikację norm, w tym omówiono sprawy: gwarancji decentralizacji władzy publicznej, podziału zadań publicznych, właściwości organów, sposobu działania organów oraz zakresu odpowiedzialności w sferze dominium. W artykule umieszczono także charakterystykę wybranych norm domniemań prawnych zawartych w prawie samorządu terytorialnego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Adamiak: Tok instancji przed organami samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 9, s. 3 i J. Kiliszowski: Decyzje w indywidualnych sprawach wydawane przez zarząd gminy, „Samorząd Terytorialny" 1992, nr 1-2, s. 44.
 2. W. Dawidowicz: Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989, s. 51.
 3. D. Dąbek: Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2005, s. 136.
 4. P. Dobosz: Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2005, s. 153.
 5. Druk sejmowy nr 2593 (III kadencja Sejmu).
 6. Druk sejmowy nr 2617 (III kadencja Sejmu).
 7. T. Kiełkowski: Sprawa administracyjna, Zakamycze, 2004, s. 11 i przywołana tam literatura.
 8. L. Kieres: Zasady ustrojowe samorządu terytorialnego, (w:) „Samorządowy poradnik budżetowy na1996 r.", pod red. W. Miemiec, B. Cybulskiego, Warszawa 1996, ss. 20-21.
 9. C. Kociński: Powołanie i odwołanie dyrektora gminnej instytucji kultury, „Nowe Zeszyty Samorządowe" 2003, nr 3, póz. 26.
 10. C. Kociński: Zadysponowanie składnikami likwidowanego zakładu opieki zdrowotnej, „Nowe Zeszyty Samorządowe" 2004, nr 4, póz. 44, s. 66 i nast.
 11. C. Kociński: Zdolność sądowa jednostki pomocniczej gminy na przykładzie sołectwa, „Nowe Zeszyty Samorządowe" 2004, nr 6, póz. 58, s. 5 i nast.
 12. P. Lisowski: Wydawanie (podpisywanie) decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu szeroko pojmowanej pomocy społecznej - problemy praktyki administracji samorządowej, „Nowe Zeszyty Samorządowe" 2005, nr 4, póz. 37.
 13. P. Lisowski: Wyznaczenie przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły gminnej, „Nowe Zeszyty Samorządowe" 2005, nr 3, póz. 32.
 14. Cz. Martysz: Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, pod red. B. Dolnickiego, Zakamycze, 2005, ss. 101 i 251.
 15. O różnych definicjach władzy zob.: P. Sztompka: Socjologia, Wydawnictwo Znak, 2002, s. 372.
 16. O trzech formach umocowania władzy według M. Webera -zob.: Z. Krasnodębski: Max Weber, Warszawa 1999, s. 218 i nast.
 17. Sprawozdanie z 4 lipca 2001 r. Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk sejmowy nr 3033A).
 18. A. Szewc: Z problematyki art. 39 ustawy o samorządzie gminnym, „Państwo i Prawo" 2004, z. 6.
 19. A. Wróbel: Komentarz do art. 104 k.p.a., (w:) M. Jaśkowska, A. Wróbel: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Zakamycze, 2000.
 20. K.M. Ziemski: Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005, s. 117 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu