BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błasiak Wojciech
Tytuł
Polskie miasta wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 5, s. 24-38
Słowa kluczowe
Miasto, Zarządzanie miastem, Polityka samorządu terytorialnego, Strategia lizbońska, Innowacyjność regionu, Bariery innowacyjności
City, City management, Local government policy, Lisbon Strategy, Regional innovation, Innovativenesss barriers
Abstrakt
Artykuł na temat zmiany paradygmatu rozwoju lokalnego polskich miast, umożliwiającej tworzenie i realizację miejskich strategii innowacyjnego rozwoju i proinnowacyjnych polityk miejskich. Przedstawiono przesłanie Strategii Lizbońskiej, w tym wpływ na długofalowy rozwój UE. Omówiono konsekwencje porażek tej strategii, uterytorialnienia procesów gospodarczych oraz usieciowiania globalnych procesów gospodarczych. Przybliżono problem miejskiej bariery innowacyjnego rozwoju Polski. Zaprezentowano innowacyjne strategie rozwoju miejskiego, proinnowacyjne polityki miejskie nowego paradygmatu oraz miejską i międzymiejską infrastrukturę innowacyjności.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Y. Aoyama, M. Castells: An empirical assessment of the informational society: Employment and occupational structures of G-7 countries, 1920-2000, „International Labour Reviev", Geneva 2002, vol. 141.
 2. B. Arthur: Increasing Return and Path Dependence in the Fconomy, University of Michigan Press, Ann Arbor 1994.
 3. O. Blanchard: Ekonomiczna przyszłość Europy, „Gospodarka Narodowa" 2005, nr 11-12.
 4. W. Błasiak: Proinnowacyjne polityki miejskie w warunkach realizacji Strategii Lizbońskiej Unii Europejskiej, „Bielsko-Bialskie Studia Europejskie" 2006, nr l, Książnica Beskidzka i Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.
 5. M. Castells: Galaktyka Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003, s. 299.
 6. M. Castells: The Information Age, Oxford 1996, vol. I, s. 81.
 7. J. Dębski: Przedsiębiorczość prywatna w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, t. I, Białystok 2002, ss. 22-62.
 8. J. Dudek: Ostrava Science and Technology Park, Dąbrowa Górnicza, kwiecień 2006 r. (www.zporr.zar.pl).
 9. Dwadzieścia lat straty do USA, „Rzeczpospolita" z 12-13.03.2005 r.
 10. R. Florida: Toward the Learning Region, „Futures" 1995, vol. 27, No 5.
 11. F. Forsyth: O arogancji i korupcji władzy, „Die Woche" z 21.01.2000 r., (w:) „Forum" z 6.02.2000 r.
 12. M. Górzyński: Cykl seminariów CASE - Rzeczpospolita nt. innowacji w polskim przemyśle (www.rzeczpospolita.pl/tematy/case-seminarium/2003/lm-gorzyn-skil.htlm).
 13. „Innowacje" 2005, nr 24 (http://imik.wip.pw.edu.pl.
 14. L. Kwieciński: Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wrocław 2005, s. 219.
 15. R. Lazarowicz, J. Przystawa (red.): Otwarta księga. O jednomandatowe okręgi wyborcze, Wyd. SPES, Wrocław 1999.
 16. P. Makinen: Role of science-technological park in economic progress of Finland, Dąbrowa Górnicza, kwiecień 2006 r. (wwww.zporr.zar.pl).
 17. J. Naisbitt: Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 18. E. Passela: Dostosowanie gospodarki regionu do zamieniających się warunków funkcjonowania, ss. 44-45.
 19. I. Pietrzyk: Globalizacja, integracja a rozwój regionalny, (w:) Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, pod red. A. Jewtuchowicz, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 20. I. Pietrzyk: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2004, ss. 26-61.
 21. Polska spóźnia się z reformami, „Rzeczpospolita" z 21.03.2006 r.
 22. R. Putnam: Społeczny kapitał a sukces instytucji, (w:) Socjologia. Lektury, pod red. P. Sztompki i M. Kuci, Wyd. Znak, Kraków 2005, s. 388.
 23. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013. Wyobrażenia tworzą rzeczywistość, Sejmik Województwa Śląskiego, Katowice 2003.
 24. J.F. Renault: Experience in the setting up and the marketing of biotechnology park. Exemple of the Region Berlin-Brandenburg, Będzin, marzec 2006 r. (www.zporr.zar.pl).
 25. J.F. Renault: Internationalization Strategies for Innovative Regions: Exemple of the Science Park Berlin Adlershof (Germany), Będzin, marzec 2006 r. (www.zporr.zar.pl).
 26. Sektorowy Program Operacyjny. Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Lata 2004-2006. Uzupełnienie Programu, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, marzec 2004 r.
 27. M. Sulmicka: Realizacja Strategii Lizbońskiej „Sprawy Międzynarodowe", lipiec-wrzesień 2005, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 28. W. Świątkiewicz: Wokół socjologicznej koncepcji kapitału kulturowego, (w:) Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny, pod red. nauk. M.S. Szczepańskiego, Śląskie Wyd. Naukowe, Tychy 2000, s. 26.
 29. O. Torres: Lokalna globalizacja czy globalna lokalizacja. Rozważania na temat globalizacji.
 30. K. Tuszyński: Fundusze strukturalne dla innowacji w krajach Grupy Wyszehradzkiej, „Innowacje" 2005, nr 23 (http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje).
 31. D. Walewska: Polska coraz mniej konkurencyjna, „Rzeczpospolita" z 27.09.2006 r.
 32. J. Wierzbołowski: Społeczeństwo informacyjne a integracja Polski w ramach Unii Europejskiej, „Ekonomista" 2006, nr 1.
 33. www.culminatum.fi.
 34. www.izbm.de.
 35. www.patentmen.pl.
 36. www.zporr.zar.org.pl.
 37. www.2.ukie.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu