BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śleszyński Przemysław
Tytuł
Czy istnieją związki aktywności obywatelskiej z realizacją prac planistycznych?
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 5, s. 39-48
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Gospodarka przestrzenna, Gmina
Spatial planning, Spatial economy, District
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin uchwalone od 1995 roku w kategoriach administracyjnych gmin, [2] Współwystępowanie frekwencji wyborczej (lata 1993-2005) z planami miejscowymi na powierzchni gmin wiejskich (koniec 2005 r.), [3] Współwystępowanie liczby stowarzyszeń i organizacji na 1000 mieszkańców (2004 r.) oraz cech radnych (2004 r.) z planami miejscowymi na powierzchni gmin wiejskich (2005 r.), [4] Współwystępowanie frekwencji wyborczej oraz liczby stowarzyszeń i organizacji na 1000 mieszkańców z planami miejscowymi w gminach wiejskich. Zawiera tabelę: [1] Liczba i powierzchnia obowiązujących planów miejscowych na koniec 2005 roku
Abstrakt
W artykule zebrano podstawowe informacje i wyniki przeprowadzonych kompleksowych analiz z zakresu stanu i uwarunkowań prac planistycznych na najniższym, ale najbardziej zróżnicowanym szczeblu gminnym. Przedstawiono liczbę i strukturę obowiązujących planów miejscowych oraz analizę dla wskaźników: liczby organizacji i stowarzyszeń oraz cech radnych. Artykuł został podsumowany próbą wyjaśnienia związku pomiędzy różnymi przejawami aktywności obywatelskiej a stanem zaawansowania prac planistycznych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Anusz: Monitoring planowania przestrzennego. Refleksje badacza, „Urbanista" 2005, nr 12, ss. 28-30; http://www.igpik.waw.pl/moni.html.
 2. G. Buczek, (w:) O potrzebie zwiększenia partycypacji społecznej w planowaniu miejscowym, „Urbanista" 2006, nr 11.
 3. Z. Jędraszko: Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce - drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Unia Metropolii Polskich, Warszawa 2005, s. 497.ˆ M. Kowalski: Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-1998, Geopolitical Studies, 7, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2000, s. 138.
 4. T. Markowski, (w:) Sens ekonomiczny planowania przestrzennego, „Urbanista" 2005, nr 11.
 5. W. Piotrowski: Społeczno-przestrzenna struktura miasta Łodzi. Studium ekologiczne, Ossolineum, Wrocław 1966.
 6. „Polska przestrzeń 2006. Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju", dostępnego na stronie Ministerstwa Budownictwa: http://www.mb.gov.pl/ archityraportMBud2007.pdf.
 7. Z. Rykiel: Przemiany struktury społeczno--przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców, Prace Geograficzne, 170, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 1999.
 8. P. Śleszyński: Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych latach 2002-2004, opracowanie wykonane dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2004, s. 70.
 9. P. Śleszyński: Stan realizacji prac planistycznych w gminach w końcu 2004 r., „Urbanista" 2006, nr 2, ss. 9-14, a także całość opracowania pod adresem: http://www.urbanis-ta.pl/arch/1206.pdf oraz http://www.mb.gov.pl/archit/ planowanie_info.pdf.
 10. P. Śleszyński: Zaawansowanie i uwarunkowania prac planistycznych w gminach: wnioski dla polityki regionalnej, „Studia Lokalne i Regionalne" 2006, nr 3, ss. 25-47.
 11. G. Węcławowicz: Contemporary Poland. Space and society, University College London Press, London 1996.
 12. G. Węcławowicz (koordynator), J. Bański, M. De-górski, T. Komornicki, P. Korcelli, P. Sleszyński: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, opracowanie wykonane na zlecenie Ministra Infrastruktury, Warszawa 2005, s. 10.
 13. T. Zarycki: Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski, „Studia Regionalne i Lokalne" 1997, nr 23 (56), s. 235.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu