BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Marcin
Tytuł
Koncepcja nieważności aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w polskich ustawach samorządowych
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 5, s. 49-57
Słowa kluczowe
Prawo, Prawo administracyjne, Samorząd terytorialny, Regulacje prawne
Law, Administrative law, Local government, Legal regulations
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję nieważności aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w polskich ustawach samorządowych. Przedstawiono charakter aktów prawa miejscowego w doktrynie prawa administracyjnego. Podjęto próbę rozstrzygnięcia kwestii wywoływania skutków prawnych przez sprzeczny z prawem akt prawa miejscowego. Rozważono problem normatywnego uregulowania wykonalności sprzecznego z prawem aktu prawa miejscowego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Adamiak: Nieważność aktu prawa miejscowego a wadliwość decyzji administracyjnej, „Państwo i Prawo" 2002, z. 9, s. 16.
 2. B. Adamiak: Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego a wadliwość decyzji administracyjnej, (w:) Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga Jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 13.
 3. B. Adamiak: Stwierdzenie nieważności uchwał organów samorządu terytorialnego, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji 1996, nr 35, ss. 47-56.
 4. B Adamiak: Wadliwość decyzji administracyjnej, Acta Universitatis Wratislaviensis No 955, Prawo CLVI, Wrocław 1986, s. 5 i nast., 119 i nast.
 5. B. Adamiak, J. Borkowski: Instytucje prawne sądowej ochrony samodzielności gminy, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 1-2, ss. 38-39.
 6. A. Agopszowicz, [w:] A. Agopszowicz, Z. Gilowska: Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999, s. 489.
 7. J. Borkowski: Nieważność decyzji administracyjnej, Łódź-Zielona Góra 1997, ss. 34-35.
 8. J. Borkowski: Pojęcie władztwa administracyjnego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 167, Przegląd Prawa i Administracji II, Wrocław 1972, ss. 46-51.
 9. J. Borkowski: Sądowa kontrola uchwał organów gmin i rozstrzygnięć nadzorczych, „Samorząd Terytorialny" 1995, nr 9, ss. 18-27.
 10. J. Borkowski, (w:) J. Borkowski, J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989, s. 255.
 11. J. Borkowski: Zmiana i uchylanie ostatecznych decyzji administracyjnych, Warszawa 1967, s. 52.
 12. P. Chmielnicki: Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006, s. 54 i nast.
 13. P. Chmielnicki, (w:) Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, pod. red. W. Kisiela, Warszawa 2006, ss. 336 i nast., 346.
 14. W. Chróścielewski: Akt administracyjny generalny, Łódź 1995.
 15. Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski: Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2000, ss. 121-122.
 16. D. Dąbek: Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków 2003, s. 30 i nast., 69 i nast.
 17. B. Dolnicki: Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2004, nr 5, ss. 9-10.
 18. B. Dolnicki: Klasyfikacja środków nadzorczych nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, „Samorząd Terytorialny" 1997, nr 6, s. 45 i nast.
 19. B. Dolnicki: Samorząd terytorialny, Warszawa 2006, ss. 279-286.
 20. M. Kamiński: Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne, Kraków 2006, ss. 237-238, 242 i nast.
 21. M. Kamiński: O pojęciu skutku prawnego decyzji administracyjnej, „Państwo i Prawo" 2005, z. 11, ss. 26-27.
 22. Z. Kmieciak: Ustawowe założenia systemu nadzoru nad działalnością komunalną, „Samorząd Terytorialny" 1994, nr 6, s. 13 i nast.
 23. Z. Kmieciak, M. Stahl: Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2, s. 92 i nast.
 24. M. Kotulski: Akty prawa miejscowego w świetle uregulowań ustrojowych, „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2001, nr l, ss. 53-54.
 25. A. Mączyński: Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy, „Państwo i Prawo" 2000, z. 5, s. 3 i nast.
 26. Rozstrzygnięcie nadzorcze a środki nadzoru w postępowaniu administracyjnym, (w:) Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, red. nauk. Z. Niewiadomski, J. Buczkowski, J. Łukaszewicz, J. Posłuszny, J. Stelmasiak, Przemyśl 2000, ss. 35-57.
 27. M. Safjan: Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo" 2003, z. 3, s. 5.
 28. A. Szewc: Legalność uchwał organów gminy (wybrane zagadnienia), „Samorząd Terytorialny" 1998, nr 6, s. 10.
 29. A. Szewc, T. Szewc: Uchwałodawcza działalność organów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 1999, s. 43.
 30. W. Taras, A. Wróbel: Samodzielność prawotwórcza samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 7-8, ss. 10-19.
 31. P. Tuleja: Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności. Wybrane problemy, Kraków 2003, s. 219.
 32. A. Wiktorowska: Prawne determinanty samodzielności gminy (zagadnienia administracyjno-prawne), Warszawa 2002, s. 57.
 33. T. Woś: Formy działania administracji publicznej kontrolowane przez sądy administracyjne,(w:) Postępowanie sądowoadministracyjne, pod red. T. Wosia, Warszawa 2004, ss. 88-89.
 34. J. Zimmermann: Elementy procesowe nadzoru i kontroli NSA nad samorządem terytorialnym, „Państwo i Prawo" 1991, z. 10, ss. 46-47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu