BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pacanowska Regina
Tytuł
Samorząd wojewódzki w zachodniej Polsce w latach 1919-1939
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 5, s. 58-71
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Samorząd terytorialny, Historia gospodarcza
Systemic transformation, Local government, Economic history
Abstrakt
W artykule przybliżono początki samorządu wojewódzkiego na terenach zachodniej Polski. Omówiono podstawy prawne działalności wojewódzkich organów samorządowych i organizację w II Rzeczypospolitej. Zaprezentowano finansową podstawę działalności gospodarczej i administracyjnej organów samorządu wojewódzkiego tego okresu. Przedstawiono zakres działania wojewódzkich związków komunalnych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziennik Praw Państwa Polskiego nr 64 z 12 sierpnia 1919 r., poz. 385.
 2. Dziennik Urzędowy Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, nr 3 z 24 stycznia 1920 r.
 3. M. Fiołek: Działalność społeczna poznańskiego samorządu wojewódzkiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Praca magisterska w bibliotece Instytutu Historii UAM, Poznań 1996.
 4. P. Franaszek: Zdrowie publiczne w Galicji w dobie autonomii, Kraków 2002.
 5. K. Grzybowski: Historia państwa i prawa Polski, t. IV od uwłaszczenia do odrodzenia państwa, Warszawa 1982, s. 492.
 6. A. Gulczyński: Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej (1919-1922), Poznań 1995, ss.19-34.
 7. M.Z. Jaroszyński: Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 1923, s. 103.
 8. K.W. Kumaniecki: Ustrój władz samorządowych na ziemiach Polski w zarysie, Warszawa-Kraków 1921, ss. 66-67.
 9. S. Kutrzeba: Historia ustroju, t. IV, Lwów 1920, ss. 57-58.
 10. R. Pacanowska: Ludwik Begale - poznański starosta krajowy, „Kronika Wielkopolski" 2004, nr 2, ss. 85-91.
 11. R. Piątkowska: Z historii Komunalnego Banku Kredytowego, Kronika miasta Poznania 1997, z. 2, ss. 106-120.
 12. Polityka społeczna Państwa Polskiego 1918-1935, Warszawa 1935, s. 398.
 13. I. Radtke: Poznański samorząd wojewódzki (Poznański Wojewódzki Związek Komunalny) 1919-1939, „Kronika Wielkopolski" 1990, nr 2, ss. 77-79.
 14. S. Salmonowicz: Administracja państwowa i samorządowa, (w:) Historia Pomorza, t. IV, cz. l, Toruń 2000, s. 45.
 15. Samorząd wojewódzki w Wielkopolsce (w zarysie), Poznań 1938, s. 12.
 16. Sprawozdanie Pomorskiego Wydziału Wojewódzkiego za rok administracyjny 1928/1929, Toruń 1929, s. 18.
 17. Sprawozdanie Pomorskiego Wydziału Wojewódzkiego za rok administracyjny 1932/33, Toruń 1933, s. 9.
 18. M. Smerek: Banki komunalne w Polsce w latach 1926-1930, Warszawa 1930.
 19. A. Tarnawska: Wpływ prawa pruskiego i niemieckiego na kształt samorządu terytorialnego na ziemiach zachodnich wiatach 1918-1939, „Czasopismo Prawno-Historyczne" 2003, z. 2, ss. 31-59.
 20. Ustrój i działalność Poznańskiego Samorządu Wojewódzkiego. Referat wygłoszony przez starostę krajowego Begalego na posiedzeniu wydziału wojewódzkiego z 14 grudnia 1929 r., „Ruch Samorządowy" 1929, nr 12, s. 409.
 21. J. Wąsicki: Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Wielkie Księstwo Poznańskie 1815-1848. Studium historyczno--prawne, Warszawa-Poznań 1980, ss. 240-242.
 22. A.W. Zawadzki: Finanse samorządu terytorialnego w latach 1918-1939, Warszawa 1971.
 23. Zbiór Ustaw Pruskich, s. 233.
 24. L. Żychliński: Historia Sejmów Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 1.1, Poznań 1867.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu