BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnow Sławomir
Tytuł
Prawo do informacji publicznej w Polsce a wymogi prawa europejskiego
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 4, s. 23-36
Słowa kluczowe
Informacja publiczna, Polityka informacyjna, Prawo WE, Regulacje prawne
Public information, Information policy, European Community law, Legal regulations
Abstrakt
Artykuł na temat jawności informacji posiadanych i przetwarzanych przez sektor publiczny w świetle wymogów prawa europejskiego. Omówiono zakres podmiotowy prawa do informacji, sposoby udostępniania informacji publicznej oraz zakres przedmiotowy informacji publicznej. Zaprezentowano procedurę udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz zasady odpłatności za udzielenie informacji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Bar: O dostępie do informacji publicznej, „Radca Prawny" 2005, nr l, ss. 78-81.
  2. M. Bernaczyk, M. Jabłoński i K. Wygoda, „Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja Administracji", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, ss. 109-159.
  3. S. Czarnow: Wybrane zagadnienia prawne dostępu do informacji publicznej, „Rejent" 2006, nr l, ss. 75-80.
  4. D. Frey: Niedoskonałe przepisy pozwalają utajniać jawne wiadomości, „Rzeczpospolita" nr 294 (7588) z 18 grudnia 2006 r., s. Cl.
  5. Informacja NIK o wynikach kontroli udostępniania informacji publicznej, ss. 27, 40, 43.
  6. E. Jarzęcka-Siwik: Prawo do informacji i jego ograniczenia w porządku prawnym Unii Europejskiej, „Kontrola Państwowa" 2004, nr 3, ss. 18-33.
  7. E. Malinowska-Misiąg i W. Misiąg: Finanse publiczne w Polsce, Warszawa 2006, ss. 76-80.
  8. P. Szustakiewicz: Ustawa o dostępie do informacji publicznej w pracy radcy prawnego, „Radca Prawny" 2004, nr 5, ss. 8-17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu