BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Peszkowski Sławomir
Tytuł
Niezindywidualizowane tryby udostępniania informacji publicznej
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 4, s. 37-47
Słowa kluczowe
Informacja publiczna, Polityka informacyjna, Regulacje prawne
Public information, Information policy, Legal regulations
Abstrakt
Artykuł na temat prawa do informacji o działaniach organów władzy publicznej i innych aspektach życia publicznego niedotyczących bezpośrednio samego podmiotu uprawnionego. Omówiono uprawnienia w ramach prawa dostępu do informacji oraz niezindywidualizowane tryby udostępniania informacji publicznej. Przedstawiono charakter prawny czynności dokonywanych w ramach niezindywidualizowanych trybów udostępniania informacji publicznej i środki ochrony prawnej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Bogusz: Pojęcie aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku, wynikających z przepisów prawa w rozumieniu art. 16 ust. l pkt 4 ustawy o NSA, „Samorząd Terytorialny" 2000, nr 1-2.
  2. W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, J.P. Tarno: Reforma sądownictwa administracyjnego a standardy ochrony praw jednostki, „Państwo i Prawo" 2002, z. 12.
  3. K. Gruszecki: Sądowa kontrola administracji w zakresie czynności materialno-technicznych, „Przegląd Sądowy" 2000, nr 3, s. 64 , t.l.
  4. M. Jaśkowska: Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002, s. 56.
  5. E. Łętowska: Glosa do wyroku NSA z dnia 6 września 2001 r., V SAB 315/00, „Monitor Prawniczy" 2002, nr 12, s. 564.
  6. J.P. Tarno: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2004, s. 22.
  7. A. Wiktorowska, M. Wierzbowski, (w:) Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2002,s.311.
  8. T. Woś w komentarzu do art. 3 p.p.s.a., uwaga 46, (w:) T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 59.
  9. K. Ziemski: Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005, s. 100.
  10. J. Zimmermann: Prawo administracyjne, Kraków 2005, s. 337 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu