BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaszczyca Grzegorz
Tytuł
"Stan wyższej konieczności" w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 4, s. 55-65
Słowa kluczowe
Prawo, Prawo administracyjne, Regulacje prawne
Law, Administrative law, Legal regulations
Abstrakt
W artykule przybliżono pojęcie "stan wyższej konieczności". Przedstawiono jego podstawowe elementy konstrukcyjne. Omówiono problemy interpretacyjne.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Agopszowicz: „Stan wyższej konieczności" w prawie administracyjnym, Problemy Prawne Górnictwa, t. 8, pod. red. A. Agopszowicza, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 788, Katowice 1986, s. 85 i nast.
 2. J. Borkowski, (w:) B. Ada-miak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004, s. 760; A. Matan, (w:) G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan: Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003, s. 406.
 3. W. Dawidowicz: Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962, s. 115.
 4. W. Dawidowicz: Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983, s. 66.
 5. B. Graczyk: O niektórych zagadnieniach prejudycjalności w orzecznictwie administracyjnym, ZNUŁ, Nauki Humanistyczno-Społeczne, seria I, z. 38, Łódź 1965, s. 96.
 6. E. Iserzon, (w:) E. Iserzon, J. Starościak: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970, ss. 288-289.
 7. Z. Janowicz: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa - Poznań 1992, s. 104.
 8. A. Jaroszyński: Stan nagiej konieczności w polskim prawie administracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 857, Prawo CXLIII, Wrocław 1985, s. 86.
 9. F. Longchamps: Problem trwałości decyzji administracyjnej, „Państwo i Prawo" 1961, z. 12, s. 916.
 10. A. Matan: Zastępstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Katowice 2001, s. 152.
 11. S. Rozmaryn: O zasadach ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo" 1961, z. 12, s. 898.
 12. Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. II, Warszawa 1999, s. 304.
 13. J. Suwaj: Gwarancje bezstronności organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Wrocław 2004, s. 147.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu