BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żuchowski Waldemar
Tytuł
Prawotwórcza działalność samorządu terytorialnego w gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 4, s. 66-71
Słowa kluczowe
Gmina, Prawo lokalowe, Prawo, Gospodarka mieszkaniowa
District, Housing law, Law, Housing economy
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na obowiązek uchwalenia przez gminy wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz na uchwałę zawierającą zasady wynajmowania lokalo wchodzących w skład tego zasobu. Omówiono i sklasyfikowano akty prawa miejscowego. Scharakteryzowano "wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy".
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Bandarzewski, P. Chmielnicki (red.), P. Dobosz, W. Kisiel, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek: Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 17.
 2. D. Dąbek: Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków, s. 33.
 3. B. Dolnicki: Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2004, nr 5, s. 6.
 4. Z. Duniewska, M. Górski, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl: Plany, strategie, programy i inne zbliżone formy prawne działania administracji, (w:) Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 143.
 5. M. Kotulski: Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny, „Samorząd Terytorialny" 2001, nr 11, ss. 32-33.
 6. M. Kulesza: Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej, Warszawa 1987, s. 139.
 7. M. Kulesza: O kolizji interesów w prawie administracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CXLIII, Wrocław 1985, s. 143.
 8. Z. Leoński: Nauka administracji, Warszawa 2004, ss. 129-132.
 9. Z. Leoński: Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 34.
 10. Z. Leoński: Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004, ss. 272-273.
 11. E. Ochendowski: Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2005, ss. 135-137.
 12. I. Skrzydło-Niżnik: Polski samorząd terytorialny a konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawa realizującego zasadę sprawiedliwości społecznej, (w:) Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, red. S. Dolata, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998, s. 124.
 13. M. Stec: Kontrowersje i spory wokół pojęcia i regulacji normatywnej prawa miejscowego w Konstytucji i ustawach o ustroju samorządu terytorialnego i administracji publicznej - uwagi de legę ferenda, (w:) Reforma administracji publicznej 1999 - dokonania i dylematy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001, ss. 11-12.
 14. A. Szewc, T. Szewc: Uchwałodawcza działalność organów samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 1999, ss. 42-43.
 15. M. Szewczyk: Stanowienie przepisów gminnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1991, s. 14.
 16. M. Szewczyk, K. Ziemski: Prawo miejscowe a przepisy gminne, RPEiS 1992, nr l, s. 71.
 17. T. Żelawski: Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy - zakres oraz metoda jego opracowania, (w:) Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, IPiSS, Warszawa 2005, ss. 213-227.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu