BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poczta Walenty, Kiryluk Ewa
Tytuł
Relacje cen i wartości produkcji rolniczej i produktów spożywczych (analiza porównawcza w długim okresie)
Price Relations and Final Output Value and Foodstuffs Consumption Value (Long-Term Comparative Analyse)
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 2, s. 170-176, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Ceny produktów rolnych, Ceny żywności, Konsumpcja, Analiza porównawcza
Agricultural production, Agricultural prices, Food prices, Consumption, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy poddali analizie w ujęciu dynamicznym wartość końcowej produkcji rolniczej, wartość spożycia żywności oraz relacje cen artykułów spożywczych do cen produktów rolnych w Polsce i w Niemczech. Analiza ma charakter porównawczy, a do porównania z Polską autorzy wybrali Niemcy ze względu na podobną strukturę produkcji oraz konsumpcji żywności w obu krajach.

The paper analyses the final agricultural output value, the foodstuffs consumption value and the price relations of primary agricultural products and food in Poland and Germany in years 1960-2001. The difference between the value of final agricultural output and foodstuffs consumption has increased in both countries. In Germany this difference has been more important than in Poland. The share of the final agricultural output value in the foodstuffs consumption value has decreased in both countries. Although it has been lower in Germany, the rate of its decrease is bigger in Poland. In Poland and Germany the differences in prices between primary agricultural products and food have been increasing. At the same time the margin of profit for processing and trade has been growing up in both countries. The price discrepancies of primary agricultural products and food are more important in Germany than in Poland, as a result most of food products is still relatively more expensive in Germany. The falling share of the final agricultural output value in the foodstuffs consumption value, as well as increasing differences in prices between primary agricultural products and food are the result of growing requirements of consumers and expanding marketing chain of food. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Górska-Wasewicz H., Preferencje względem marek produktów jako jeden z elementów zachowań konsumenckich, red. K. Gutkowska, I. Ozimek, SGGW, Warszawa 2002.
  2. Kowrygo B., Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce, SGGW, Warszawa 2000.
  3. Kowrygo B., Rejman K., Postawy współczesnego konsumenta na rynku żywności w Polsce, red. K. Gutkowska, I. Ozimek, SGGW, Warszawa 2002.
  4. Michota-Katulska E., Kopytek M., Poziom konsumpcji oraz struktura wydatków w polskich i niemieckich gospodarstwach domowych (analiza porównawcza), red. K. Gutkowska, I. Ozimek, SGGW, Warszawa 2002.
  5. Poczta W., Wysocki F., Ceny i relacje cenowe jako miara zrównoważonego rozwoju ekonomicznego rolnictwa, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa, Poznań, Zamość 2000.
  6. Tomek W., Robinson K., Kreowanie cen artykułów rolnych, PWN, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu