BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Piotr
Tytuł
Znaczenie turystyki dla możliwości ochrony i ekorozwoju zlewni Czarnego Dunajca
The Importance of Tourism for the Nature Conservancy and Sustainable Development in the Catchment Basin of the Czarny Dunajec River
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2001, nr 10, s. 97-133, bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Ochrona środowiska, Ochrona krajobrazu, Ochrona wód, Ekorozwój, Wzrost ekologicznie zrównoważony, Studium przypadku
Tourism, Environmental protection, Landscape protection, Protection of waters, Eco-development, Sustainable development, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono problematyce zrównoważonego rozwoju zlewni Czarnego Dunajca. Przedstawiono walory przyrodnicze, ekologiczne i kulturowe analizowanego terenu. Podjęto próbę wykazania, że ochrona najcenniejszych fragmentów zlewni jest celowa i możliwa do pogodzenia z postulatami rozwoju społeczno-ekonomicznego. W implementacji zasad ekorozwoju zasadniczą rolę przypisano turystyce zrównoważonej, jako tej dziedzinie gospodarki, która dla swego rozwoju wymaga ochrony istniejących i odtworzenia zdegradowanych zasobów przyrodniczych.

The article concerns problems of the sustainable development in the catchment basin (370 sq. km) of the Czarny Dunajec River (Western Carpathians). The first part presents biodiverisity, ecological and cultural values of the studies area, with the focus on existing and projected protected area. Economic and social conditions have been also described. Basing on above data, the possibility of sustainable development has been evaluated, using i.e. SWOT analysis. The conclusion is that tourism can play important role in the balancing protection of biodiversity and economic and social development, however, not any kind of tourism, but only such its forms like: walking, biking, horse-riding, cross-country skiing, nature-tourism etc. combing with accommodation in farms and production of natural food. The paper contains also several propositions regarding new nature reserves and landscape parks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu