BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamek Jacek
Tytuł
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania
SME accountancy - challenges
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 36, nr 92, s. 5-17, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Accounting, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba scharakteryzowania wyzwań, jakie teoria i praktyka gospodarcza formułuje wobec rachunkowości MSP. Przesłanką zajęcia się tym problemem stało się twierdzenie, iż kształt rachunkowości tej grupy podmiotów może być czynnikiem bezpośrednio oddziałującym na zdolności rozwojowe sektora MSP, a co za tym idzie - na wzrost i rozwój gospodarek, w których one funkcjonują. Treść opracowania podporządkowano zagadnieniom: specyfiki rachunkowości MSP, potrzeby oraz zakresu różnicowania rozwiązań rachunkowości małych jednostek gospodarczych, potrzeby i kierunków standaryzacji oraz pożądanych cech, jakimi charakteryzować się powinna rachunkowość MSP.

The objective of this article is to describe challenges encountered by SME accountancy in economic theory and practice. An incentive to take up this problem resulted from an attitude that the shape of accountancy related to this group of entities may be regarded as the factor which has direct influence on SME sector developmental capacity and therefore on the growth and development of economies in which they function. The study focused on the following concepts: SME accountancy specific profile, the need for and the scope of diversification in SME accountancy solutions, the need for and directions in standards setting and finally the desired attributes which should be characteristic for SME accountancy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Accounting by small and medium-sized enterprises, UNCTAD TD/B/COM. 2/ISAR/9, Geneva 2000.
  2. Accounting by small and medium-sized enterprises, Report by the ad hoc consultative group of experts on accounting by small and medium-sized enterprises, UNCTAD TD/B/COM.2/ISAR/12, Geneva 2001.
  3. Anacoreta L., Duarte Silva P., International Accounting Standards for Sme's: an exploratory study, Goteborg 2005, http://hdl.handle.net/123456789/27.
  4. Baldarelii M., Demartini P., Mosnja-Skare L., International accounting standards for SME's (Empirical evidence from SME's in country in transition and in a developed country in stagnation), http://superbia.efpu.hr/uploads/media/IFRS for SMEs in Italy and Croatia.pdf
  5. International Accounting and Reporting Issues 2001 Review, United Nations, Geneva 2003.
  6. Mikołajczyk B., Jaruga A., Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw jako przedmiot obrad na forum Międzynarodowej Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości ISAR - UNCTAD, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 61, SKwP, Warszawa 2001.
  7. Micro-entity financial reporting: perspectives of preparers an users, IFAC, New York 2006.
  8. Nowak W. A., Rachunkowość przedsiębiorstw małych i średnich z perspektywy ONZ, Monitor Rachunkowości i Finansów nr 11/2001.
  9. Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities, IASB, London 2004. [10] Promoting transparency and financial disclosure: Accounting by small and medium-sized enterprises - agreed conclusions, UNCTAD TD/B/COM.2/ISAR/L.3, Geneva 2000.
  10. [H] Zdrożny K., Wrzosek A., Rachunkowość małego przedsiębiorstwa, „Rachunkowość" nr 2/2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu