BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prochorowicz Marlena
Tytuł
Funkcjonowanie systemu informacji turystycznej w Polsce
The Functioning of Tourist Information System in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 2, s. 204-211, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Zarządzanie turystyką, Informacja turystyczna, Agroturystyka, Reklama turystyczna
Tourism management, Tourist information, Agrotourism, Tourism advertising
Uwagi
summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie systemu informacji turystycznej w Polsce wiąże się z opracowaniem i utworzeniem systemu informacji turystycznej, lokalizacją centrów informacji turystycznej, działaniami promocyjno-informacyjnymi, promocją lokalnych i regionalnych markowych produktów turystycznych. Zdaniem autorki, nie istnieje jeden doskonały sposób informacji i promocji, dlatego warto korzystać z różnych jej form, o których wspomina w artykule. Sporo miejsca poświęciła autorka także omówieniu form promocji informacji w turystyce wiejskiej, a także sposobom i kosztach jej finansowania.

To begin running a business we must be prepared for a lot of expenses. One of them is to show the whole world our offer. With the growing number of travel agencies, leisure centers and the development of tourist areas, the tourist information had become a commodity. But we must remember that information will play it's part, when it will be true and "on time". That is cohy constant update is essential. This publication shows chosen forms of promotion and information in tourism and also it's financing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Majewski J., Agroturystyka to też biznes. Fundacja Wspomagania Wsi. Warszawa 2001.
  2. Polska telewizja turystyczna. "Wiadomości Turystyczne" z 15 lutego 2004 r.
  3. Polski system informacji turystycznej, Warszawa 2003.
  4. Przewodnik doceniony. Kurier Szczeciński z l marca 2004 r.
  5. Raszkowska., Umiejętna obecność w sieci. Handel w Internecie. www. rzeczpospolita.pl (2002).
  6. Rozwadowski W., Seminarium bibliotek niepaństwowych szkół wyższych, "EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy" 2002, nr 10.
  7. Sikorska D., Kajszczak W., Kwatera Agroturystyczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
  8. Ziółkowski R., Koszty informacji w działalności agroturystycznej, [w:] Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe. Tom V. Zeszyt l.
  9. www.poland-tourism.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu