BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena
Tytuł
Benchmarking placówek samorządu terytorialnego
Źródło
Problemy Jakości, 2007, nr 7, s. 48-51, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Benchmarking, Doskonalenie organizacji, Analiza organizacji, Samorząd terytorialny, Jakość usług
Benchmarking, Organisation improving, Organisation analysis, Local government, Quality of services
Uwagi
Zawiera rysunek: [1] Deska rozdzielcza miar efektywności dla funkcjonowania urzędu gminy. Zawiera tabele: [1] Przykładowe kategorie miar efektywności funkcjonowania pacówek administracji na poziomie samorządu terytorialnego, [2] Zakres przedmiotowy benchmarkingu Urzędu Miejskiego w Gliwicach
Abstrakt
Artykuł na temat benchmarkingu w placówkach administracji na przykładzie analiz Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Przedstawiono genezę, istotę i metodologię benchmarkingu w placówkach administracji samorządu lokalnego. Zaprezentowano miary efektywności funkcjonowania urzędów administracji terenowej. Omówiono początki benchmarkingu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczyk Z., Przedsiębiorczość i samorządność lokalna, GWSP, Chorzów 2004, s. 34-35.
  2. Efektywność zarządzania organizacją i wybranymi procesami w I półroczu 2005 r. Urząd Miejski w Gliwicach, 2005.
  3. Bogan Ch. E., English M. J., Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Wyd. HELION, Gliwice 2006, s. 74.
  4. Gajdzik B., Benchmarking w gminie czyli systematyczne badania porównawcze efektywności zarządzania organizacją samorządową, AGH, Bielsko Biała Materiały konferencyjne, III Międzynarodowa Konferencja pt.. Rozwój lokalny i regionalny w dobie globalizacji. Szczyrk. 1-3-czerwca 2006 r.
  5. Gajdzik B., Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, Problemy Jakości, Nr 10/2003, s. 7-11.
  6. Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych (red.) W. Błaszczyk. PWN, Warszawa 2005, s. 269.
  7. Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesami zmian w organizacji, GWSH, Katowice 2003, rozd. II s. .66-111.
  8. Poulson B., Benchmarking, Management Services, 1996,No. 6. London.
  9. www.efqm.org.
  10. www. um. gliwice.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu