BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Tomasz
Tytuł
Obserwacje odstające i wpływowe w analizie regresji - analiza dochodowości materialnych czynników produkcji w gospodarstwach rolnych
Outliers and Influential Observations in Regression Analysis - Analysis of Profitability of Material Factors of Production in Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 11-15, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Analiza regresji, Produkcja rolna
Agriculture, Arable farm, Regression analysis, Agricultural production
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problem występowania w zbiorze danych statystycznych obserwacji nietypowych, które mogą wywierać znaczny wpływ na wyniki analizy regresji. Zaprezentowano procedurę statystyczną, która służy ustaleniu czy w zbiorze danych występują obserwacje mające wpływ na rachunek regresji. Następnie na przykładzie danych z rachunkowości rolnej IERiGŻ przedstawiono, jak na równanie regresji wpływa pominięcie obserwacji nietypowych i dokonano analizy dochodowości materialnych czynników produkcji na podstawie oszacowanego modelu regresji. (oryg. streszcz.)

This article considers the problem of outliers and influential observations that appear in regression analysis and can significantly affect its result. The author presents the statistical procedure, which can be used in order to detect such occurrences in a sample. As a practical ample, the author demonstrates, how the elimination of outliers and influential observation would affect on estimation of function of profitability of material! factors of production informs of an economic size between 8 and 40 ESU (basing on the data of agricultural accounting of IERiGŻ). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W. 2004: Ekonometria. Wybrane zagadnienia, 27.
  2. Cook D. R. 2000: Detection of Influential Observation in Linear Regression. Technometrics 42, 65-68. Wznowienie publikacji z Technometrics 19/1977.
  3. Czekaj T. 2005: Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach osób fizycznych w latach 2001-2003. [W:] Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarcza różnych grup polskich gospodarstw rolniczych. Wstępne wyniki badań (red. W. Józwiak). IBRiGZ-PIB, Program Wieloletni 2005-2009, nr 7, 29-57.
  4. GreeneW. H. 2003: Econometric Analysis (5th ed.), 159-160.
  5. Gajda J. B. 2004: Ekonometria. C.H. Beck, 56.
  6. Gruszczyński M., Podgórska M. 2004: Ekonometria, 101.
  7. Kufel T. 2004: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, 54-63.
  8. PawłowskiZ. 1966: Ekonometria, 208.
  9. Weisberg S. 2005: Applied Linear Regression (3rd ed.), 169.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu