BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Bazyli
Tytuł
Współzależności integracji kontraktowej i cen rolnych w gospodarstwach indywidualnych w Polsce
Relationships between Contractual Integration and Agricultural Prices in Polish Individual Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 16-20, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Ceny produktów rolnych
Agriculture, Arable farm, Individual arable farms, Agricultural prices
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia metodologię badań współzależności integracji kontraktowej i cen rolnych, wykorzystując teorie neoinstytucjonalne. Stawia się tezę, iż wzrost stopnia zintegrowania rolniczych struktur wytwórczych dodatnio wpływa na tworzoną w nich wartość dodaną. Autor prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w tym zakresie na rynkach mleka, trzody i zbóż w gospodarstwach indywidualnych w Polsce. (oryg. streszcz.)

The article proposes a methodology of research on relations between contractual integration and agricultural prices basing on neo-institutional theory. One formulates a thesis that a higher integration level of agricultural production structures has a positive influence on its value added. Author presents the results of research conducted in the milk, hogs and grain market in Poland concerning above mentioned problem. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bogetoft P., Olesen H.B. 2002: Ten rules of thumb in contractual design: lessons from Danish agriculture. European Review of Agricultural Economics, vol. 29 (2), 185-204.
  2. Gorynia M. 1998: Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 40.
  3. Michna W. 1999: Regionalne zróżnicowanie czynników wytwórczych, produkcji rolniczej, źródeł utrzymania ludności wiejskiej oraz infrastruktury obszarów wiejskich. [W:] A.Woś (red.) Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1998 roku. IERiGŻ, Warszawa, 220-241.
  4. Pokrzywa T. 2003: Kierunki i skala produkcji w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną w 2001 roku. IERiGŻ, Warszawa, 6.
  5. Stuczyński T., Terelak H., Kuś J. 2003: Waloryzacja warunków środowiskowych dla potrzeb rozwoju rolnictwa ekologicznego, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Puławy (archiwa internetowe), 3,6.
  6. Szemberg A. 2000: Społeczno-ekonomiczna charakterystyka regionów rolniczych (nowa propozycja). [W:] A.Woś (red.) Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1999 roku. IERiGŻ, Warszawa, 226-242.
  7. Williamson O. 1998: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 227-229.
  8. Woś A. 2000: Układy strukturalne w rolnictwie chłopskim. IERiGŻ, Warszawa, 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu