BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Hanna
Tytuł
Nierówności dochodowe w gospodarstwach domowych rolników
Income Inequalities in Farmers' Households
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 29-33, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze, Nierówności dochodowe
Agriculture, Arable farm, Individual arable farms, Farm household income, Income inequalities
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Praca dotyczy analizy ilościowej nierównomierności dochodowych w gospodarstwach domowych rolników. Omówiono podstawowe mierniki nierówności rozkładu dochodów. Przedstawiono ich własności i sposób zastosowania. W pracy określono wartości mierników nierówności rozkładu dochodów i wydatków w gospodarstwach domowych rolników w 2003 roku. Otrzymane wyniki porównano z rezultatami uzyskanymi na podstawie próby złożonej z ogółu gospodarstw domowych w Polsce. (oryg. streszcz.)

The aim of this paper is quantitative analysis of income inequalities informers' households. In the article main measures of inequality of income distribution are described. The properties and application of these measures are presented. In the paper results obtained for farmers' households are compared with values computed for whole sample of polish households. Moreover, this paper uses Thiele’s decomposition technique to understand the nature of farmers' households inequality. It finds that income and expenditure inequality between voivodships in Poland was in 2003 less than the inequalities within voivodships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Atkinson A. B. 1983: The economics of inequality. Clarendon Press. Oxford, 46-59.
  2. Kot S.M. 2000: Ekonometryczne modele dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków, 107-121.
  3. Kot S.M. 2002: Metodologiczne dylematy pomiaru nierówności dobrobytu. [W:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rzeszów, 100-113.
  4. Marszałkowicz T. 1986: Metody statystyki opisowej w badaniach ekonomiczno-rolniczych. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa, 121-138.
  5. Panek T., Szulc A. (red.) 2004: Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 97-99 i 162-163.
  6. Sen A. 1973: On economic inequality. Clarendon Press, Oxford, 24-45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu