BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Idzik Marcin
Tytuł
Wykorzystanie analogii czasowych w prognozowaniu w gospodarce żywnościowej
The Application of Time Analogy in Forecasting of Business Activity for Food Economy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 48-52, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka żywnościowa, Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej, Wskaźniki ekonomiczne, Koniunktura gospodarcza
Food economy, Synthetic indicator of the business climate, Economic indicators, Business trends
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano analogie czasowe w konstrukcji barometrów koniunktury w gospodarce żywnościowej. Na tle wahań koniunkturalnych wskazano na praktyczne korzyści wynikające z własności prognostycznych wskaźników wyprzedzających. (oryg. streszcz.)

The author presents a composite leading indicators of business activity for food sector, compiled according to the OECD methodology. First part of the paper examines the chronology and the amplitude of growth cycles observed in the development of the economy in the period of 1992-2005. The second part presents for alternative versions of composite leading indicators for food sector. All are we/l correlated with the reference cycle, but they display very short leads if any. Nonetheless, the barometer may be useful in monitoring cyclical developments in the economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Grabowski S. 1998: Ekonomika gospodarki żywnościowej. PWSBiA, Warszawa.
 2. Kopaliński W. 1994: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. PWN, Warszawa.
 3. Kudrycka I., Nilsson R. 1995: Business Cycles in Poland. Z prac Zakładu Badań Statystycznych GUS i PAN, z. 227, Warszawa.
 4. Matkowski Z. 1993: Metody diagnozowania i prognozowania koniunktur. IKCiHZ, Warszawa.
 5. Matkowski Z. 1994: Metody oceny i prognozowania koniunktur. [W:] Koniunktura gospodarcza (praca zb. pod red. Hubner D. i in.). PWE, Warszawa.
 6. Matkowski Z. 1997: Problemy identyfikacji cykli koniunkturalnych. Z prac nad syntetycznymi wskaźnikami dla gospodarki polskiej, tom 51. 1RG SGH Warszawa.
 7. Nilsson R. 1987: OECD Leading Indicators. OECD Economic Studies, nr 9.
 8. Reynard B., Drydcn J. 1985: Cyclical Analysis and Leading Indicators. The OECD Excperience. Paper presen- ted at 17-th C1RET Canference, Vienna.
 9. Woś A. 1996: Agrobiznes, makroekonomika. Key Text, Warszawa. Woś A. 2000: Rolnictwo polskie 1945-2000. IERiGŻ, Warszawa.
 10. Woś A., Zegar J., S. 1983: Gospodarka żywnościowa. PWE, Warszawa.
 11. Zalewski A. 1989: Problemy gospodarki żywnościowej. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu