BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klusek Tomasz
Tytuł
Wycena gruntów rolnych na potrzeby gospodarowania zasobem własności rolnej Skarbu Państwa
Appraisal of Agricultural Land for the Purpose of Management Over the Agricultural Property Reserve of the State Treasury
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 58-62, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Grunty rolne, Gospodarka gruntami, Majątek Skarbu Państwa, Ceny ziemi
Agriculture, Arable land, Land economy, State Treasury asset, Land prices
Uwagi
synopsis, summ.
Firma/Organizacja
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Abstrakt
Wycena jest jednym z podstawowych zagadnień w procesie obrotu gruntami Skarbu Państwa będącymi w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych. W każdym przypadku ich cena pozostaje bowiem w określonej relacji do oszacowanej wartości. Zasady i procedury postępowania w tym zakresie są przedmiotem niniejszego opracowania. (oryg. streszcz.)

An appraisal is considered on of basic issues in the process of sales of the State Treasury (ST) land being at disposal of Agricultural Property Agency (APA). In any case the land price is in a certain relation to its estimated value. Rules and procedures valid in this regard are therefore the basic topic of this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn informacyjny MRiRW i ARiMR nr 7-8, Warszawa 2005.
  2. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2004 roku. ANR, Warszawa lipiec 2005.
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie stwierdzenia niemożności sprzedaży nieruchomości przez osoby uprawnione do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przejmowania tych nieruchomości na rzecz własności Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 89, poz. 445).
  4. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia l sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. Nr 140, poz. 1350).
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109).
  6. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. 2004: PFSRM, Warszawa.
  7. Ustawa z dnia z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 208, poz. 2128 z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603).
  9. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu