BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupski Rafał, Chrisidu Budnik Agnieszka
Tytuł
Strategie prywatyzacji w komunalnym sektorze użyteczności publicznej
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 242-251, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Gospodarka komunalna, Prywatyzacja przedsiębiorstw komunalnych, Strategia prywatyzacji
Systemic transformation, Public utilities, Privatization of municipal enterprises, Privatization strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza problematykę procesów prywatyzacji, które zachodzą w sektorze komunalnym od czasu reaktywowania w Polsce instytucji samorządu terytorialnego na szczeblu gminy. W artykule podjęto próbę identyfikacji strategii prywatyzacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i przedstawienia tych strategii w kontekście związków miedzy potrzebami inwestycyjnymi gminy i potrzebami inwestycyjnymi przedsiębiorstwa spółki. Świadomie ograniczono analizę do rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o gospodarce komunalnej, traktując ową ustawę jako materiał badawczy dla identyfikacji strategii prywatyzacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is the identification of privatization strategy in the public utility sector. The authors looked over the present law, which became a basic of identification of strategies mentioned above. Eight types of strategies have been identified based on 3 levels of situation scripture. An important indicator of dynamic of process of privatization is existing state of investment needs in commonwelth and investment needs of company. So that the matrix has been constructed, that is cosidered as a hypothesis as regards choice of the privatization strategy type, depending on given circumstances. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biernat S., (1994): Prywatyzacja zadań publicznych. PWN, Warszawa - Kraków.
  2. Błaszczyk B., (1997): Perspektywy i zadania prywatyzacji w Polsce na najbliższe pięć lat. Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacji majątku podstawowego. Wybór ekspertyz, Warszawa: Zespół zadaniowy ds. polityki strukturalnej w Polsce.
  3. Czarnik Z., (2000): Nabycie mienia komunalnego z mocy prawa. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  4. Dziennik Ustaw z 1997, nr 9.
  5. Encyklopedia prawa, (1999), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  6. Krupski R., (1994): Identyfikacja i realizacja strategii firmy. Leopoldinum, Wrocław.
  7. Morawska S., (2001): Najwyższa izba Kontroli a prywatyzacja. Difin, Warszawa.
  8. Nalepka A., (1999): Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki. PWN, Warszawa-Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu