BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowski Wiktor
Tytuł
Niemiecka społeczna gospodarka rynkowa w okresie przemian
Dynamics of the German market economy
Źródło
Polityka Społeczna, 2007, nr 1, s. 14-19, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zabezpieczenie społeczne, Agenda 2010, Społeczna gospodarka rynkowa (SGR)
Social security system, Agenda 2010, Social market economy
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka kierunków adaptacji systemu zabezpieczenia społecznego w Niemczech w obliczu wyzwań, wobec których stanęła gospodarka tego kraju. Analiza koncentruje się na problematyce systemu emerytalnego i opieki zdrowotnej. Instytucjonalne ramy społecznej gospodarki rynkowej sprzyjały przez długi okres czasu osiągnięciu i utrzymaniu w Niemczech Zachodnich wysokiego poziomu dobrobytu materialnego i bezpieczeństwa socjalnego. W związku z pogorszeniem się sytuacji gospodarczej od połowy lat 70., którego symptomy nasiliły się po zjednoczeniu obu państw niemieckich, wprowadzono wiele zmian w systemie zabezpieczenia społecznego. Przeważa jednak opinia, że ich zakres i głębokość były niewystarczające. Przedsięwzięcia podjęte w pierwszej połowie obecnej dekady, zwłaszcza w ramach programu „Agenda 2010”, mogą sygnalizować większą determinację polityków w zakresie wprowadzania zmian w systemie zabezpieczenia społecznego. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns the directions of adaptation of the social security system in Germany, undertaken in the face of economic challenges. The analysis concentrates on changes in pension system and health care system. The social market economy has secured, for a long period, favorable institutional frames for economic and social welfare. But since the mid of 70., while the economic situation has made worse, many changes were introduced in the social security system. Nevertheless, the scale and the depth of changes are considered as insufficient. The decisions undertaken in this decade, especially under the program “Agenda 2010”, can signal the greater determination of politicians to modernize the social security system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 2010 (2004), Press and Information Office of the Federal Government, Berlin, February, www.Bundesregierung.de.
 2. Brown L., Amelung V. (1999), "Manacled Competition": Market Reforms in German Health Care, "Health Affairs", May/June.
 3. Cohen D. (1994), Kłopoty dobrobytu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 4. Fitoussi J.-R, Rosanvallon P. (1996), Czas nowych nierówności, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 5. Kowalik T. (2005), Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 6. Misala J. (2004), Międzynarodowa konkurencyjność Niemiec i pozycja konkurencyjna Niemiec w Unii Europejskiej, w: M. Weresa (red.), Niemcy w Unii Europejskiej, tom l, Szkota Główna Handlowa, Warszawa.
 7. OECD (1999), OECD Economic Surveys 1998-1999: Germany, Paris.
 8. OECD (2001), OECD Economic Surveys 2000-2001: Germany, Paris.
 9. Offe C. (1990), Smooth Consolidation in the West German Welfare State. Structural Change, Fiscal Policies, and Populist Politics, Universität Bremen.
 10. Schulte B. (1999), Reformy zabezpieczenia społecznego w Europie, w: Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa
 11. Siebert H. (2004), Economic and Political Governance in Germany's Social Market Economy, "Kiel Working Paper" No. 1207, Kiel Institute for World Economics, April
 12. The Global Competitiveness Report 2006-2007, http://www.weforum.org
 13. Winkler U. (2002), Reforma służby zdrowia w Niemczech, w: B. Chołuj (red.), System opieki zdrowotnej w Polsce i krajach sąsiednich, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu