BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woś Tadeusz
Tytuł
"Nowa" regulacja postępowania sądowoadministracyjnego w sprawach z zakresu samorządu terytorialnego - odstępstwa od modelu pozostały (część II)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 3, s. 34-56
Słowa kluczowe
Regulacje prawne, Postępowanie sądowe, Samorząd terytorialny, Prawo administracyjne
Legal regulations, Legal proceedings, Local government, Administrative law
Abstrakt
W artykule zaprezentowano postępowanie sądowoadministracyjnego w sprawach zakresu samorządu terytorialnego. Przedstawiono legitymację do uruchomienia postępowania oraz przesłanki dopuszczalności skargi. Omówiono przesłanki, formę i skutki wyroków uwzględniających skargi na akty z art. 3 § 2 pkt. 5-7 p.s.a. Przybliżono konstrukcję prawomocności rozstrzygnięć nadzorczych oraz określono podstawy skargi kasacyjnej na wyroki w sprawach z zakresu samorządu terytorialnego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Adamiak: Uwagi o modelu dwuinstancyjnego postępowania sądowoadministracyjnego, (w:) Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Łódź 2004, ss. 31-32.
 2. B. Adamiak: Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach z zakresu samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 1997, nr 4, s. 31.
 3. K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel: Aktualne spory o skargę na uchwałę rady gminy, „Samorząd Terytorialny" 2004, nr 7-8, s. 29.
 4. M. Bogusz: Podstawy zaskarżenia i wzrusze nią uchwały organu gminy w trybie art. 101 ustawy o samorządzie terytorialnym, „Państwo i Prawo" 1994, nr 12, s. 59.
 5. P. Chmielnicki, (w:) K. Bandarzewski, P. Chmielnicki (red.), P. Dobosz, W. Kisiel, P. Krycz-ko, M. Mączyński, S. Plażek: Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2004, s. 581.
 6. W. Chróścielewski, (w:) W. Chróścielewski, Z. Kmieciak: Postępowanie w sprawach nadzoru nad działalnością komunalną, Warszawa 1995, s. 131.
 7. W. Chróścielcwski, Z. Kmieciak, J.P. Tarno: Reforma sądownictwa administracyjnego a standardy ochrony praw jednostki, „Państwo i Prawo" 2002, nr 12, s. 39.
 8. W. Chróścielewski: Sądowa kontrola rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 1994, nr 10, s. 54.
 9. W. Jakimowicz: Publiczne prawa podmiotowe, Zakamycze 2002, s. 206.
 10. Z. Janowicz: Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym, Warszawa-Poznań 1987, s. 12.
 11. G. Jyż, (w:) A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2000, s. 479.
 12. Z. Kmieciak: Glosa do uchwały siedmiu sędziów SN z 8 czerwca 1995 r., III AZP 9/95, „Samorząd Terytorialny" 1995, nr 11, s. 77.
 13. Z. Kmieciak: Skarga na uchwałę organu gminy z art. 101 ustawy o samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny" 1995, nr 11 s. 5.
 14. Z. Kmieciak: Termin wniesienia skargi do sądu administracyjnego w trybie art. 101 ustawy o samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny" 1996, nr 6, s. 3.
 15. J. Lapierre, (w:) J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska: Postępowanie cywilne, Warszawa 2000, s. 421. Podobne stanowisko zaprezentował SN w postanowieniu z 15 października 2001 r., I CKN 102/99, niepublikowane.
 16. Cz. Martysz, (w:) G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan: Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003, ss. 3-4.
 17. E. Ochendowski: Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1994, s. 30.
 18. M. Stahl: Zaniechania prawodawcze jednostek samorządu terytorialnego, Administracja: Teoria. Dydaktyka, Praktyka 2006, nr 2, ss. 16-17.
 19. T. Woś: Glosa do wyroku SN z 26 czerwca 1992 r., III ARN 31/92, „Państwo i Prawo" 1995, nr 2, s. 112 .
 20. T. Woś, (w:) T. Woś (red.), H. Knysiak--Molczyk, M. Romańska: Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2004, ss. 114-117.
 21. T. Woś, (w:) T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 213.
 22. J. Zimmermann: Elementy procesowe nadzoru i kontroli NSA nad samorządem terytorialnym, „Państwo i Prawo" 1991, nr 10, ss. 52-53.
 23. J. Zimmermann: Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996, s. 9.
 24. J. Zimmermann: Polskie sądownictwo administracyjne (uwagi o projekcie ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym), Krakowskie Studia Prawnicze 1993-1994, ss. 40-41 i 45.
 25. J. Zimmermann: Z problematyki reformy sądownictwa administracyjnego, (w:) Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, Kraków 2001, s. 797.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu