BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewc Andrzej
Tytuł
Czy termin z art. 53 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wiąże organy nadzoru?
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 3, s. 57-61
Słowa kluczowe
Prawo administracyjne, Regulacje prawne, Postępowanie sądowe
Administrative law, Legal regulations, Legal proceedings
Abstrakt
Samorządowe ustawy ustrojowe jednolicie stanowią, że organy nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego - wojewodowie i regionalne izby obrachunkowe - mają 30 dni, licząc od dnia przedłożenia im uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego, na stwierdzenie nieważności tego aktu z powodu jego niezgodności z prawem. Artykuł stanowi o odmiennym poglądzie w obecnej judykaturze sądowoadministracyjnej, w myśl którego organ nadzoru wnosząc do sądu administracyjnego skargę na uchwałę lub zarządzenie organu gminy nie jest związany terminem określonym w art. 53 § 1 p.s.a.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Agopszowicz, (w:) A. Agopszowicz, Z. Gilowska: Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 493.
  2. P. Chmielnicki, (w:) K. Bandarzewski, P. Chmielnicki (red.), P. Dobosz, W. Kisiel, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek: Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, ss. 559-560.
  3. A. Kabat, (w:) B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2005, s. 144.
  4. A. Kisielewicz: Samodzielność gminy w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2002, s. 110.
  5. Z. Kmieciak: Glosa do postanowienia NSA z 27 września 2002 r., III SA 1361/02, OSP 2003, nr 4, ss. 216-218).
  6. J. Niczyporuk i J. Szreniawski, (w:) R. Ba-licki, B. Banaszak, A. Bias, J. Boć, M. Kubiak-Master-nak, J. Niczyporuk, K. Nowacki, J. Szreniawski: Ustrój administracji publicznej, Warszawa 2000, s. 160.ˆ M. Rzążewska: Zaskarżanie uchwał samorządu terytorialnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa - Zielona Góra 1997, ss. 111-112.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu