BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudzik Sławomir
Tytuł
Prawne konsekwencje naruszenia ustawowych zasad sprzedaży napojów alkoholowych (wybrane zagadnienia)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 3, s. 62-71
Słowa kluczowe
Konsumpcja alkoholu, Rynek napojów alkoholowych, Regulacje prawne
Alcohol consumption, Alcoholic beverages market, Legal regulations
Abstrakt
Artykuł oparty o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ukazano powtarzający się charakter naruszeń ustawowych zasad sprzedaży napojów alkoholowych jako przesłanki cofnięcia zezwolenia. Przedstawiono problem cofnięcia zezwolenia w odniesieniu do punktu sprzedaży, z którym łączy się dane naruszenie ustawowych zasad sprzedaży napojów alkoholowych. Zwrócono uwagę na wpływ wcześniejszych naruszeń ustawowych zasad sprzedaży napojów alkoholowych na możliwość uzyskania zezwolenia.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Bach, A. Matkowski: Ustalanie i pobór opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, „Finanse Komunalne" 2005, nr 4, ss. 30-40.
 2. J. Chlebny: Europejskie standardy procedury administracyjnej i sądowoadmini-stracyjnej, (w:) Postępowanie administracyjne w Europie, red. Z. Kmieciak, Zakamycze, Kraków 2005, s. 21.
 3. L. Dzierżyński-Bryl: Udzielanie przez organy gminy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, „Samorząd Terytorialny" 1993, nr 10, ss. 38-41.
 4. Z. Janowicz: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996 r., ss. 266-278.
 5. B. Jaworska-Dębska: Problemy stosowania przepisów dotyczących opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, „Studia Prawno-Ekonomiczne", t. LVIII, 1998, ss. 153-160.
 6. B. Jaworska-Dębska: Spór wokół modelu polskiej regulacji alkoholowej – zagadnienia administracyjne, Łódź 1995, ss. 45-126.
 7. D.R. Kijowski: Pozwolenia w administracji publicznej, Białystok 2000, passim.
 8. Z. Kmieciak: Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich, Warszawa 1997, ss. 106-112.
 9. C. Kosikowski: Koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą, Warszawa 2002, ss. 133-145.
 10. C. Kosikowski: Zezwolenia na działalność gospodarczą w prawie polskim, Warszawa 1997, ss. 29-57.
 11. M. Mincer-Jaśkowska: Glosa do wyroku NSA z 3 stycznia 1995 r., SA/Kr 2937/94, OSP 1996, nr 2, póz. 25.
 12. M. Mincer: Uznanie administracyjne, Toruń 1983, passim.
 13. „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych" 2004, nr 3, poz. 66.
 14. R. Sawuła: Administracyjnoprawne środki ograniczenia dostępności do alkoholu, „Samorząd Terytorialny" 1997, nr 3, ss. 47-60.
 15. R. Sawuła: Stosowanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, „Samorząd Terytorialny" 1993, nr 10, ss. 31-37.
 16. G. Zalas, (w:) I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, doktryna i orzecznictwo, Zakamycze, Kraków 2002, s. 349.
 17. J. Zimmermann: Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996, ss. 106-123.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu