BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hagemejer Jan, Kaliszuk Ewa
Tytuł
Wpływ redukcji ceł na towary nierolne w rundzie Doha na handel zagraniczny Polski
The Reduction of Customs Duties on Non-Agricultural Goods as Part of the WTO Doha Round and the Move's Implications for Poland's Foreign Trade
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2007, nr 5-6, s. 61-83, tabl., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Analiza danych statystycznych, Cła, Symulacja
International trade, Statistical data analysis, Customs, Simulation
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Światowa Organizacja Handlu
World Trade Organization (WTO)
Abstrakt
Autorzy przypominają, że w listopadzie 2001 r. rozpoczęła się nowa runda liberalizacji handlu międzynarodowego zwana rundą Doha. Jednocześnie informują, że w 2006 r. w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, podjęto próbę oceny ewentualnych skutków dla strumieni handlu zagranicznego Polski wielostronnego obniżenia ceł na towary nierolne z zastosowaniem nieliniowej formuły redukcji (tzw. prosta formuła szwajcarska). Ważną częścią pracy była analiza symulacyjna przeprowadzona w oparciu o policzalny model równowagi ogólnej, opracowany w centrum Global Trade Analysis Project w Purdue University, USA. Wieloregionalny i wielosektorowy model GTAP jest często używany w badaniach skutków polityki handlowej. W artykule przedstawiono opis tego modelu, jego wykorzystanie w praktyce oraz wyniki przeprowadzonej analizy symulacyjnej według czterech scenariuszy. Punktem wyjścia analizy jest krótkie omówienie obecnego poziomu protekcji celnej na towary przemysłowe oraz metody wypracowywania formuły redukcyjnej w negocjacjach NAMA (Non-Agriculture Market Access).

The paper examines the effects of a multilateral reduction of customs duties on non-agricultural goods, under a "nonlinear Swiss formula," on Poland's foreign trade, including both exports and imports. As part of the Doha Development Round of the World Trade Organization (WTO), countries are trying to work out a mathematical formula according to which national customs tariffs would be reduced. This is the key focus of ongoing negotiations concerning Non-Agricultural Market Access (NAMA). The author analyzes the newest version of the Global Trade Analysis Project (GTAP), known as GTAP 6.0, according to four scenarios. The GTAP model is a multiregional, multi-sector model that is often used to study the effects of commercial policy. The author describes the results of the multilateral negotiations according to their state as of the end of August 2006. The scenarios analyzed by the author differ in terms of "reduction coefficient A" under the Swiss formula. However, in all variants, the coefficient for developed countries is lower than that for developing countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen C., Gasiorek M., Smith A., [1998], The competition effects of the Single Market, Economic Policy, London.
 2. Anderson K., Martin W.J., van der Mensbrugghe D., [2006], Market and Welfare Implications of Doha Reform Scenarios, [w:] Agńcultural Trade Reform and the Doha Development Agenda, (red.) K. Anderson, W.J. Martin, Washington, D.C., World Bank.
 3. De Cordoba S.F., Laird S., [2006], Coping with Trade Reforms: A Developing-Country Perspective on the WTO Industrial Tariff Negotiations, Geneva, UNCTAD.
 4. Francois J., van Meijl H., van Tongeren F., [2003], Trade Liberalization and Developing Countries under the Doha Round, Tinbergen Institute Discussion Paper.
 5. Francois J., McDonald B., Nordstrom H., [1995], Assessing the Urugway Round, [w:] The Uruguay Round and the Developing Countries, W Martin, L.A. Winters (red.), Discussion Paper No. 307, Washington, DC, The World Bank.
 6. Hagemejer J., Michalek J., [2006], Skutki liberalizacji handlu rolnego w ramach rundy DOHA (WTO) dla Polski, UKIE, http://www.ukie.gov.pl
 7. Hagemejer J., Michalek J., [2007], Normy techniczne i sanitarne w handlu międzynarodowym. Ich znaczenie w integracji Polski z Unią Europejską, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, w druku.
 8. Harrison G.W., Rutherford T.F., Tarr D.G., [1996], Increased Competition and Completion of the Market in the European Union: Static and Steady State Effects, "Journal of Economic Integration", No. 11, s. 332-365.
 9. Harrison GW, Tarr D., Rutherford T.F., [1997], Quantifying the Uruguay Round, "Economic Journal", 107, 1405-1430.
 10. Hertel T, Martin W, Yanagishima K., Dimaranan B., [1995], Liberalizing manufactures trade in a changing world economy, [w:] The Uruguay Round and the Developing Countries, (red.) W. Martin, L.A. Winters, "Discussion Paper" No. 307, Washington, DC: The World Bank.
 11. Kaliszuk E., Paszyński M., [2006], Podstawowe uwarunkowania deficytu w polskim handlu z azjatyckimi krajami rozwijającymi się na tle sytuacji w wymianie handlowej z krajami o podobnym poziomie rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl
 12. Kaliszuk, E., [2006], Wpływ wspólnej polityki handlowej na handel zagraniczny Polski, [w:] raporcie IKCHZ Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie, 2005-2006, (red.) J. Kotyński.
 13. Kinnman S., Lodefalk M., [2006], Economic Implications of the Doha Round, prezentowane na Eight ETSG Annual Conference, Vienna 7-9 September 2006.
 14. Kowalski P., [2005], Trade Preference Erosion: Expanded Assessment of Countries at Risk of Welfare Losses, "Trade Policy Working Paper", No. 20, OECD.
 15. Matthews A., Walsh K., [2006], The Economic Consequences of the Doha Rund for Ireland, "The Economic and Social Review", Vol. 1, Sprimg.
 16. Smith A., Venables A.J., [1988], Completing the Internal Market in the European Community: Some industry simulations, "European Economic Review", Vol. 32, s. 1501-1525.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu