BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Welfe Władysław, Florczak Waldemar
Tytuł
Średniookresowa prognoza rozwoju gospodarczego Polski. Podtrzymane ożywienie
A Medium-Term Forecast for Poland's Economic Growth: Sustained Recovery
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2007, nr 5-6, s. 85-96, tabl., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Prognozowanie makroekonomiczne, Analiza danych statystycznych, Wzrost gospodarczy, Polityka gospodarcza, Produkt krajowy brutto (PKB)
Macroeconomic forecasting, Statistical data analysis, Economic growth, Economic policy, Gross domestic product (GDP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zdaniem autorów, głównym, średniookresowym zadaniem polityki makroekonomicznej w czasie, gdy ukazał się artykuł, powinno być podtrzymanie ożywienia gospodarczego. W tym celu winny być ich zdaniem realizowane zapowiedziane reformy sektora finansowego oraz zwiększona efektywność systemu fiskalnego, a także polityki ekonomicznej, zwłaszcza regionalnej, gwarantującej pełne wykorzystanie środków płynących z UE. Autorzy ostrzegają również, że aktywna prosocjalna polityka społeczno-gospodarcza prowadzić może do presji na wzrost wydatków publicznych ponad zaplanowane poziomy, niwecząc możliwości podniesienia wydatków prorozwojowych, a także redukcji deficytu budżetowego. Z drugiej strony, zbyt radykalne, liberalne posunięcia z zakresu polityki fiskalnej - takie jak np. wprowadzenie liniowego podatku dochodowego, przy równoczesnym zniesieniu ulg podatkowych, w tym ulg inwestycyjnych - prowadzić mogą do efektów odwrotnych od zamierzonych, spowalniając wzrost gospodarczy.

The authors offer a medium-term projection for Poland's economic growth in 2007-2011. The forecast was prepared with the use of an annual macroeconomic model developed at the Łódź University Faculty of Econometric Models and Forecasts. The model, which takes into account a number of exogenous variables and the latest trends in both the Polish economy and around the world, yields moderately optimistic conclusions about the possible paths of the country's economic growth. In addition to the forecast, the authors discuss basic problems and threats to Poland's future economic growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Klein L., Weife W., Weife A., [1999], Priciples of Macroeconometnc Modeling, North-Holland.
  2. McNees S.K., [1991], Comparing macroeconomic model forecasts under common assumptions, [w:] Comparative Performance of US Econometric Models, L.R. Klein (red.), Oxford University Press.
  3. Wallis K., Andrews M., Bell D., Fischer P., Whitley J., [1985], Models of the UK Economy: A Second Review by the ESRC Macroeconomic Modelling Bureau, Oxford University Press.
  4. Wallis K., Andrews M., Bell D., Fischer P., Whitley J., [1985], Models of the UK Economy: A Third Review by the ESRC Macroeconomic Modelling Bureau, Oxford University Press.
  5. Welfe W (red.), [2001], Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  6. Welfe W, Welfe A., Florczak W, Sabanty L., [2003], Makroekonometryczny roczny model W8-2000 gospodarki narodowej Polski, "Prace IBiS", 48, Łódź.
  7. Welfe W, Welfe A., [2004], Ekonometńa stosowana, PWE, Warszawa.
  8. Whitley J.D., [1994], A Course in Macroeconomic Modelling and Forecasting, Harvster/Wheatsheaf, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu