BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosiek Ksymena (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zmiany w polityce przemysłowej w Polsce w rezultacie transformacji niszowej
Changes in Poland's Industrial Policy Due to the Systemic Transformation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 732, s. 157-174, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza, Polityka przemysłowa, Restrukturyzacja górnictwa
Economic policy, Industrial policy, Mining industry restructuring
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem artykułu jest ocena zmian w przemyśle polskim w ostatnim dziesięcioleciu, ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa węgla kamiennego. W opracowaniu przedstawiono także zagadnienia dotyczące zakresu pomocy udzielanej przez państwo w celu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Industry in Poland was characterized by relative large and diverse production in the 1960s and 1970s. Nevertheless, it had an adverse structure. At that time, state-owned heavy industry such as coalmining and coal-based energy industry was preferred. Machine, electrical engineering and chemical Industries accounted for 40% of sold production, but those branches were obsolete. Production was planned by the government, and did not respond to market requirements. The economy suffered from high energy and raw materials consumption. The changes in the economy and political system occurred in 1990 against this backdrop. The first plan to of reform the Polish economy was abandoned, since it was impossible to liberalize the market at once. It turned out that the changes (reforms) in the Polish economy were so immense that they still required state intervention and industrial policy. Changes in the production structure and property structure became the main challenges. But this led to unemployment and social unrest. The situation was particularly bad in the coal industry, iron and steel industry, and armaments industry. Industrial restructuring has been carried out in Poland over the last 15 years, and it has brought measurable and long-lasting effects. The new challenges facing Poland are to develop high tech industry and stimulate competitiveness. One of the biggest problems now is to define of role of the state. Since Poland joined the European Union, new challenges, such as the scale of public subsidies and the competitive capacity of enterprises, have arisen. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza sytuacji gospodarczej Polski w 2004 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
 2. Ikanowicz R, Polityka przemysłowa kraju wysoko rozwiniętego, „Ekonomista" 1994, nr 2-3.
 3. Kierunki polityki przemysłowej na lata 1999-2002, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 1998, www.mg.gov.pl
 4. Mały Rocznik Statystyczny 2005, GUS, Warszawa 2005.
 5. Narodowy plan rozwoju 2004-2006, Dokument przyjęty przez Rade Ministrów w dniu 14.01.2003 r., Warszawa 2003.
 6. Piontek F., Kategoria efektywności w procesie ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego i trwałego, „Ekonomia i Środowisko" 2001, nr 2.
 7. Piontek F., Piontek B., Podstawy ekonomii menadżerskiej, globalizacja a rozwój zrównoważony i trwały, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2003.
 8. Plan dostępu do zasobów węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz Plan zamknięcia kopalń w lalach 2004-2007, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, 7 września 2004.
 9. Polityka przemysłowa -program realizacji w latach 1993-1995, MPiH, Warszawa 1993.
 10. Polska 2025, długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Rada Ministrów, Warszawa, czerwiec 2000.
 11. Polska 2003. Raport o stanie przemysłu, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa 2003.
 12. Polska 2004. Raport o stanie przemysłu, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 13. Program polityki w zakresie pomocy publicznej na lata 2005—2010, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, marzec 2005.
 14. Raport Górnictwo, „Nowy Przemysł" 2002, nr 12.
 15. Raport o stanie polskiego przemysłu w 2003 r., Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2004.
 16. Rocznik Statystyczny Przemysłu, GUS, Warszawa 2001-2005.
 17. Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa 1994-2005.
 18. Winiarski B., Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu