BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Motowidlak Tomasz
Tytuł
Działania Unii Europejskiej na rzecz poprawy efektywności energetycznej
European Union Measures to Improve Energy Efficiency
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2007, nr 5-6, s. 111-132, tabl., rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność, Polityka energetyczna, Oszczędności, Ochrona środowiska
Effectiveness, Energy policy, Savings, Environmental protection
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Ze zużyciem energii wiążą się wysokie koszty. Autor podaje, że w państwach członkowskich UE-25 wynosiły one ok. 500 mld euro, tj. ponad 1.000 euro na dobę rocznie. Około połowa z tej kwoty przypadała na bilans handlowy UE. Energia jest droga, a ponadto staje się dobrem deficytowym. Jednocześnie znaczna jej część jest w Europie marnotrawiona przez niską sprawność urządzeń lub w następstwie nieświadomości odbiorców. Stanowi to koszt, który nie przynosi żadnych korzyści, niezależnie od tego, czy straty występują w miejscu wytwarzania energii, podczas jej przesyłu czy też jej wykorzystania. Ten marnotrawiony kapitał można by zdaniem autora przeznaczyć m.in. na rozwój energooszczędnych praktyk, technologii i instytucji. Stąd też istotna rola władz unijnych w uświadamianiu pilności racjonalizacji zużycia energii, która jest niezbędna ze względów środowiskowych, gospodarczych i zdrowotnych.

The author describes the effects of energy conservation measures on the European Union's economy. He analyzes the possible benefits of efforts to promote a more economical use of energy resources. The author focuses on a package of measures and instruments for an improvement in energy efficiency proposed by the European Commission, analyzing their possible application. He also describes the system of "white certificates" already used in several EU countries, and the practical effects of this mechanism. The research methods used by the author include a descriptive analysis and comparative analysis based on tables and charts with statistical data. The article confirms that energy conservation has great potential for the EU. In the coming years, new measures are likely to be adopted to make the use of energy more efficient in EU member states. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential, [2006], COM 545.
 2. Capozza A., [2005 December 12], White Certificates The case of Italy, "CESI T&D Networks".
 3. Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, http://www.rockwool.pl
 4. European Energy and Transport Scenańos on Key Drivers, [2004 September], European Commission Directoriate-General for Energy and Transport.
 5. Europejski Program GreenLight, http://www.eu-greenlight.org.
 6. Fadeeva O., [2003 November], Exploring opportunities of White Certificates in Sweden, Lund University.
 7. Gestore Mercato Elettrico [5/12/2003].
 8. Głodek B., [2007 styczeń], Zagadnienia efektywności energetycznej, "BOT Górnictwo i Energetyka".
 9. Green Paper on Energy Efficiency, Doing More with Less, [2005], COM 265.
 10. Kozak M., Zielona Księga w sprawie efektywności energetycznej, czyli osiągając więcej zużywając mniej, http://www.ure.pl
 11. Mielczarski W. (red.), [2004], Rozwój systemów elektroenergetycznych, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 12. Oikonomou V, Patel M., [2006], Białe certyfikaty, [w:] Rozwój rynków energii elektrycznej, (red.) W. Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Łódź.
 13. Oszczędność energii w Europie: Każdy dzień zwłoki to błąd, [2006], "Energia".
 14. Pagh Nielsen K.M., [2005], Promotion of energy efficiency and RES policy in Denmark, Konferencja "Odnawialne źródła energii - stan aktualny i perspektywy rozwoju", Kielce 16-17.03.2005.
 15. Pasierb S., [2003], Nowe możliwości finansowania przedsięwzięć energetycznych. Co to jest ESCO?, FEWE, Katowice, 13 marca 2003.
 16. Sanders J., Clubb D., [2005 Mai], White Certificates in UK, Mid Wales Energy Agency.
 17. Saving oil in a hurry, [2005], International Energy Agency.
 18. Schwarz V, [2005 April, 7], The French White Ceńficate System, "ADEME".
 19. Scneider H., Burgers J., Ducos V, [2005 June], Tradable Energy Saving Certificates: added value and feasibility, Delft.
 20. Szczyt UE: Wymieńcie żarówki!, http://www.money.pl, [9 marca 2007].
 21. Szpiganowicz P., [2006], Jak wykorzystać potencjał. Action Plan for Energy Efficiency, "Eurocert" nr 12.
 22. Things that go blip in the night. Standby power and how to limit it, [2005], International Energy Agency EA.
 23. White Certificates in France, [2006 Mai], DGEMP, French Ministry of Industry.
 24. White Certificates: concept and market expenences, [2006], EuroWhiteCert Project.
 25. White certificates: description of the French scheme, http://www.iea.org
 26. Wnuk R., Berent-Kowalska G., Peryt S., [2006], Efektywność wykorzystania energii w latach 1994-2004, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 27. Zielona Księga w sprawie racjonalizacji zużycia energii, zrobić więcej za mniej, [2005], Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu