BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryś-Jurek Roma
Tytuł
Wykorzystanie analizy logitowej do oceny ekonomicznej sytuacji indywidualnych gospodarstw rolniczych
Using the Logit Analysis to Estimate the Economic Situation of Individual Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 72-76, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Rachunkowość rolna, Model logitowy, Analiza działalności gospodarczej
Arable farm, Individual arable farms, Agricultural accountancy, Logit model, Economic activity analysis
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
W pracy podjęto próbę zastosowania metody analizy logitowej do pomiaru i oceny sytuacji ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolniczych. Badania oparto na danych źródłowych pochodzących ze 192 gospodarstw, prowadzących rachunkowość rolną dla IERiGŻ w latach 1995-2001. (oryg. streszcz.)

One of methods that is useful to analyse the individual farms 'economic situation is the logit analysis. To establish the logistic model, an initial sample of 1344 individual farms, that were keeping the accounts during the years 1995-2001, was used. The purpose of that kind of analysis is to estimate the probability of being viable farm. The results of estimation is a model, that classify individual farms. This model can be helpful in order to estimation the economic situation oh individual farms and evaluate the probability of viability of the individual farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Argilés J. M. 2003: Accounting Information and the Prediction of Farm Yiability. www.econ.upf.es/deehome/ what/papers/postscripcts/277.pdf, październik, 5.
 2. Floriańczyk Z. 2003: Kwestia dochodów osób zatrudnionych w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej. Komunikaty, raporty, ekspertyzy, IBRiGŻ, Warszawa, 6-8.
 3. Maddala G. S. 2001: Introduction to Econometrics. Wiley, Chichester, 322-323.
 4. Norusis M. J. 1999: SPSS, Regression Models 10.0. SPSS Inc., Chicago, 36.
 5. Prawo upadłościowe i naprawcze - Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r., Dz. U. Nr 60, poz. 535, art. 6.
 6. Skarżyńska A., Sadowska J. 1998: Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 1997 roku. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5, 127.
 7. Skarżyńska A., Augustyńska-Grzymek I. 1999: Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 1998 roku. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5, 102.
 8. Skarżyńska A., Augustyńska-Grzymek I. 2000: Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 1999 roku. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5, 102.
 9. Skarżyńska A., Augustyńska-Grzymek I. 2001: Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 2000 roku. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5, 85.
 10. Skarżyńska A,, Augustyńska-Grzymek I. 2002: Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 2001 roku. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5, 112.
 11. Woś A. 2000: Układy strukturalne w rolnictwie chłopskim (w świetle danych rachunkowości rolnej). IERJGŻ, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 465, Warszawa, 5-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu