BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szarek Stanisław
Tytuł
Implikacje wynikające z zastosowania efektu hormetycznego do wyjaśnienia prawa malejącej wydajności
Implication Concluding from the Use Hormesis Phenomenon to Explain Law of Diminishing Return
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 77-81, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Produkcja roślinna, Produktywność ziemi, Koszty produkcji, Teoria produkcji
Agricultural production, Crop production, Productivity of land, Production costs, Theory of production
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
W opracowaniu pokazano, jakie są implikacje związane z wyjaśnieniem prawa malejącej wydajności przy zastosowaniu efektu hermetycznego. Akceptacja przejawów działania tego efektu daje możliwość maksymalizacji wielkości produkcji i minimalizacji kosztów produkcji z jednoczesną dbałością o stan środowiska przyrodniczego. (oryg. streszcz.)

In the study it was presented what ramifications are involved in law of diminishing returns using hormesis phenomenon. The acceptance of its activity symptoms gives the possibility of maximalization of production size and minimalization of production costs keeping environment in good condition simultaneously. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowski Z. (red.) 1964: Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza. PWRiL, Warszawa.
 2. Benham F. 1948: Economics. Trzaska Ewert i Michalski, Warszawa, 365-369.
 3. Budzyński F. 1990: Zróżnicowanie nakładów a produktywność ziemi w Polsce i wybranych krajach europejskich. Rozprawy Naukowe i Monografie. SGGW Warszawa.
 4. Calabrese E.J., Baldwin LA. 1997: The Dose determines the Stimulation (and Poison):Development of a Chemical Hormesis Database. Int. J. of Toxic. 16;545-559.
 5. Deng C, Graham R., Shukla R. 2001: Detecting and estimating hormesis using a model-based approach. Hum. Ecol. Risk Asses. Vol. 7, No 4, 849-866.
 6. Domachowski R. 1992: Wybrane problemy gospodarcze świata. [W:] Zadania geograficzne. Koris, Warszawa, 133.
 7. Heady E. O. 1957: Economics of Agricultural Production and Resorce use. Prentience Hall, Inc., Englewood Cliffs, New York.
 8. Minc B. 1958: Zarys teorii kosztów produkcji i cen. PWN Warszawa; s. 17-65.
 9. Sondel J. 1961: Zagadnienie kosztów przeciętnych i krańcowych w produkcji rolniczej. Roczniki Nauk Rolniczych, tom 76-G-2; 273-313.
 10. Southam C.M., Ehrliech J. 1943: Effects of extract of western red cedar heartwood on certain wood-decaying fungi in culture. Phytopathology 33; 517-524.
 11. Stebbing ARD. 1982: Hormesis, the Stimulation of growth by low level of inhibitors. Total Environment, 22.
 12. Szarek S. 2005: Deficiencies in the law of diminishing returns. Part I EJPAU, Series Economics, Volume 8, 3-4.
 13. Taylor E. 1947: Teoria produkcji. Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego, Warszawa - Łódź, 184-245.
 14. Terelak H., Motowicka-Terelak T., Stuczyński T. Pietruch C. 2000: Pierwiastki śladowe (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) w glebach użytków rolnych Polski. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
 15. UNSCEAR 1994: Sources and Effect of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Commitete of Atomie Radiation, New York 272.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu