BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Anna
Tytuł
Wiedza a rozwój gospodarki
Knowledge and Development of Economy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 87-91, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Innowacje, Innowacyjność, Innowacyjność gospodarki, Wiedza
Economic development, Innovations, Innovative character, Innovation economy, Knowledge
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Przedstawiono znaczenie wiedzy i innowacji dla rozwoju cywilizacji i gospodarki oraz cechy gospodarki opartej na wiedzy. (oryg. streszcz.)

Since the beginning of the 90's of last century we have been observing fundamental changes involving all spheres of social and economic life in Poland connected with transformation process and the necessity of adjusting to European Economical Union requirements. One of the inseparable elements, and at the same time condition of ongoing processes, is change. The scale and dynamism of innovative activities are diverse in
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boland H. 1995: Podstawy komunikowania w doradztwie. Wyd. CDiEwR, Poznań.
 2. Dziuba D.T. 2000: Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego. Wyd. Nowy Dziennik, WNE U, Seria Studia Informatyki Gospodarczej, Warszawa.
 3. Graniewski A.1968: Elementy cybernetyki. PAN, Warszawa, 22.
 4. Janasz W (red). 2004: Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Wyd Difin. Warszawa 2004.
 5. Kołodziejski J. i Parteka T. (red.) 1999: Cywilizacja informacyjna a przekształcanie przestrzeni. Zmiany strukturalne metropolii polskich. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 6. Kotyński J. 2001: Europejska przystań gospodarcza oparta na wiedzy, od Lizbony do Warszawy. [W:] Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, marzec, 7.
 7. Nauka i Technika w 2001 r. 2003: GUS, Warszawa.
 8. Penc J. 1995: Strategie zarządzania. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa, t. 1, 84.
 9. Potocka A. 2001: Wiedza - główny czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa. [W:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, praca zbiorowa pod redakcją naukową E. Urbańczyka. Szczecin, 686.
 10. Rejn B. 2003: Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) - nakłady i efekty. Warszawa.
 11. Shannon C. E., Weavet W. 1959: The Mathematical Theory of Communication. The University of Illinois Press.
 12. Schultz R. 1980: Procesy zmian i odnowy w oświacie. PWN, Warszawa.
 13. Toffler A. H. 1996: Budowa nowej cywilizacji. Wydawnictwo "Zysk i Spółka", Poznań 1996, 5-19.
 14. Wiener N. 1971: Cybernetyka i społeczeństwo. "Książka i Wiedza", Warszawa, 8.
 15. Zacher W. L. 2001: Nowa gospodarka jako interakcja techniki, gospodarki i społeczeństwa. [W:] Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postsocjalistycznych. Wyd. KEY TEXT.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu