BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocki Feliks, Łuczak Aleksandra, Kurzawa Izabela
Tytuł
Ocena czynników motywacyjnych w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu analitycznego procesu hierarchicznego
Evaluation of Motivation Elements in Firm Using the Analytic Hierarchy Process
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 92-96, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Przetwórstwo owocowo-warzywne, Motywacja do pracy, Motywowanie pracowników, Systemy motywacyjne
Fruit and vegetables processing, Work motivation, Motivating employees, Motivating systems
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania analitycznego procesu hierarchicznego w analizie systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa działającego w branży owocowo-warzywnej. W pracy podjęto próbę ustalenia najważniejszych czynników motywacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie oraz dokonano wyboru i najwłaściwszego dla niego modelu motywacyjnego spośród czterech zaproponowanych. (oryg. streszcz.)

The paper is a trial of application the Analytic Hierarchic Process (AHP) in decisions making in economics and organization of firm. The AHP method has been used for first time to work out models of motivation of employees infirm. This method is useful at process of motivation of employees. Its essence, concepts and rules of implementation have been presented in details. This approach is complex procedure, which it appears to be for useful for decision making relating to develop of firms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M. 1996: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
  2. Hanratty P. J., Joseph B. 1992: Decision making in chemical engineering and expert systems: application of the analytic hierarchy process to reactor selection. Computers and Chemical Engineering, 16, 849-860.
  3. Harker P. T., Vargas L. G. 1990: The theory of ratio scale estimation: Saaty's Analytic Hierarchy Process. Management Science, 3, 1385-1403.
  4. Laufer M. 2004: Analiza systemu motywacyjnego w pracy, na podstawie przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego. Materiał źródłowy. Akademia Rolnicza w Poznaniu. Poznań.
  5. Saaty T. L. 1980: The Analytic Hierarchy Process Planning. Priority Setting. Resource Allocation, MacGraw-Hill. New York International Book Company.
  6. Stoner J. A., Wenkel C. 1992: Kierowanie. PWE, Warszawa.
  7. Webber R. A. 1992: Zasady zarządzania organizacjami. PWE, Warszawa.
  8. Wysocki F., Łuczak A. 2002a:, Wykorzystanie metod taksonometrycznych i analitycznego procesu hierarchicznego do programowania rozwoju obszarów wiejskich. [W:] Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską (Pr. zb. pod red. W. Poczty i F. Wysockiego). Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
  9. Wysocki R, Łuczak A. 2002b: Wykorzystanie metod taksonometrycznych i analitycznego procesu hierarchicznego do wyboru scenariuszy rozwoju obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu