BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisiecka-Biełanowicz Mira
Tytuł
Osoby niesłyszące w społeczeństwie - opis zjawiska
Deaf People in Society - Description of the Problem
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Postawy wobec niepełnosprawności, 2002, s. 79-90, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Edukacja, Proces nauczania, Prawa człowieka
Disabled people, Education, Teaching process, Human rights
Abstrakt
Rozważania autorki dotyczą problematyki osób głuchych w Polsce i stanowią próbę nakreślenia usprawnień w tym zakresie. Autorka rozpoczęła od przedstawienia wady słuch jako zjawiska społecznego i opisania różnych aspektów zjawiska głuchoty, czyli konsekwencji jakie wywołuje głuchota w życiu osoby upośledzonej. Autorka przybliżyła także relacje i stosunki emocjonalne rodziców i dziecka niesłyszącego. Istotnymi punktami artykułu były wybrane przez autorkę regulacje prawne odnoszące się do osób z wadą słuchu i ich rodzin oraz pewne aspekty edukacji osób niesłyszących. Na koniec autorka przedstawiła problematykę osób, u których stwierdzono zawodowe uszkodzenie słuchu.

The author presented hearing impediment as a social problem and described different aspects of deafness problem. The author described also relations between parents and deaf child. Significant point of the article is law regulations related to deaf people and their families and some aspects of education of deaf people. In closing the author presented problem of people with occupational deafness. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu