BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Teneta-Skwiercz Dorota
Tytuł
Organizacja wirtualna jako szansa rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Virtual Organization - a Chance for the Development of Small and Medium Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie (2), 2004, nr 1020, s. 97-104, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - wybrane zagadnienia przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Organizacja przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo wirtualne, Rzeczywistość wirtualna
Enterprise organisation, Small business, Virtual enterprise, Virtual reality
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono weryfikacje hipotezy głoszącej, że organizacje wirtualne stanowią szansę rozwoju dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiono istotę i najważniejsze cechy organizacji wirtualnej, a ponadto, wskazano warunki sukcesu oraz barier stojących na drodze do upowszechnienia tego typu organizacji, szczególnie w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

The main purpose of that article is to verify the hypothesis which proclaims that virtual organizations determine a chance of development of small and middle enterprises. To this end, the most important features of virtual organizations and their essence have been presented. Furthermore, the author indicates the conditions of success and boundaries on the way to spreading of that type of organizations in general.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. De Kare-Silver M., E-szok, rewolucja elektroniczna w handlu, PWE, Warszawa 2002.
 2. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości. Difin, Warszawa 2001.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
 4. Kasperek M., Haus P., Internet - nowoczesna technika transmisji, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1997 nr 7-8.
 5. Klonowski Z.J., Systemy informatyczne zarządzania wirtualnymi organizacjami gospodarczymi, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2001.
 6. Kwiatkowska L., Organizacja wirtualna w społeczeństwie informacyjnym, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999 nr 5.
 7. Nestorowicz P., Organizacja na krawędzi chaosu. Konkurowanie w warunkach ciągłej zmiany i niepewności, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 8. Perechuda K., Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław 1997.
 9. Raport "Badanie wykorzystania internem w małych firmach" z badania przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop w 2000 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2000, http:/www.parp.gpv.pl/demoskop.php.
 10. Sieber P., Organizational Virtualness-The Case of Small IT Companies. Proceeding of the Virtual Organization Net-Workshop, 1998 April 27-28.
 11. Tapscott D., Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Business Press, Warszawa 1998.
 12. Wojciechowski J. A., Rezultaty prawnych i ekonomicznych metod wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw stosowanych przez Unie. Europejską i państwa członkowskie oraz możliwość i zasadność stosowania ich w Polsce, Instytut Studiów i Prawa Europejskiego, Warszawa 2003.
 13. Zuberbuehler M., Organizacja wirtualna i lepsze wykorzystanie wiedzy, "Zarządzanie na Świecie" 2000 nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0712
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu