BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagoda Jerzy
Tytuł
Źródła finansowania działalności małej firmy
The Sources of Financing Small Firms
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie (2), 2004, nr 1020, s. 74-94, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - wybrane zagadnienia przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Kapitał przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kredyt bankowy, Leasing, Faktoring, Amortyzacja, Inwentaryzacja, Fundusze pomocowe
Business capital, Enterprise finance, Small business, Bank credit, Leasing, Factoring, Amortization, Inventorying, Subsidiary funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono przegląd zewnętrznych i wewnętrznych źródeł finansowania małej firmy, wraz z informacjami statystycznymi przedstawiającymi zakres ich wykorzystania przez przedsiębiorców. Omówione zewnętrzne źródła to kredyt bankowy, leasing, factoring, kredyt kupiecki oraz fundusze pomocowe, natomiast wewnętrzne to kapitał własny przedsiębiorcy i jego rodziny, amortyzacja oraz inwentaryzacja. Niektóre ze źródeł omówiono dokładnie, inne zaś tylko zasygnalizowano, wybór wynika z osobistych doświadczeń autora.

The paper presents a review of key sources of financing small firms being run by sole traders. It also contains examples of efficiency calculations of particular sources and statistical evidence showing the extent to which they are used by small entrepreneurs in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ekonomika i zarządzanie matą firmą, red. B. Piasecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1998.
 2. Haus В., Czynniki rozwoju małych przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, red. H. Bieniok, AE Katowice 2003.
 3. Kruczalak K., Leasing i jego gospodarcze zastosowanie, INFO-LEX, Gdańsk 1993.
 4. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2000, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 5. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002.
 6. Safin K., Zarządzanie mała firmą, AE, Wrocław 2002.
 7. Sudoł T., Finansowanie działalności w małym i średnim przedsiębiorstwie, [w:] Management Forum 2020, red. J. Skalik, G. Bełz, AE, Wrocław 2002.
 8. Szczepański P.J., Finansowanie działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, IPIS, Warszawa 2000.
 9. Tamowicz P., Rot P., Fundusze venture capital w Polsce, PARP, Warszawa 2002.
 10. Ustawa z 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (DzU nr 74, póz. 857).
 11. Ustawa z 27 lipca 2002 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 141, póz. 1182).
 12. Wilmowska Z., Wilmowski M., Zarządzanie finansami, TNOiK, Bydgoszcz 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0712
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu