BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Micherda Bronisław (Wydział Finansów)
Tytuł
Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej
The Use of Cash Flow Accounts in Financial Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 565, s. 5-21, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Analiza finansowa, Sprawozdanie finansowe, Przepływy pieniężne, Rachunek przepływów kapitału, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Accounting, Financial analysis, Financial statements, Cash flows, Cash flow capital, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Cechą charakterystyczną analizy finansowej będącej nierozłącznym składnikiem rachunkowości jest to, że jej rezultaty znajdują natychmiastowe zastosowanie w zarządzaniu. W pracy podjęto próbę wykazania, że sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych jest stosunkowo nowym elementem sprawozdania finansowego.

Financial analysis, which is an integral feature of accounting as understood in its broadest terms, is, much as accounting itself, subject to evolution as it adapts to the growing requirements of management. It follows that a characteristic feature of financial analysis in a free market is that its results find an immediate application in management. This application emphasises the retrospective and predictive character of financial analysis. Based on the findings that accountancy as a discipline has provided as it has developed, this paper attempts to state how a new cash flow statement could be employed on both these axes of modern financial analysis. (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień W., Głos w dyskusji, "Rachunkowość" 1996, nr 10.
 2. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1996.
 3. Burzym E., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, AE w Krakowie, Kraków 1984.
 4. Dobija M., Teoretyczne i organizacyjne podstawy systemu trójwymiarowej rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1990, nr 329.
 5. Fedak Z., Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, "Rachunkowość" 1996, nr 8.
 6. Ferris A.M., Świderska G.K., Rachunkowość. An Accounting Handbook, Irwin Press, Homewood 1990, Warszawa 1994.
 7. Garrison R.H., Managerial Accounting, Business Publ., Piano, Teksas 1985.
 8. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 1996.
 9. Gottlieb M., Lewczyński W., Cashflow, sprawozdanie z przepływu gotówki, Instytut Przedsiębiorczości, Sopot 1993.
 10. Grącki J., Rachunek przepływu środków pieniężnych w małych firmach, "Rachunkowość" 1999, nr 5.
 11. Jakubczyk-Cały E., Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych - wątpliwości, "Rachunkowość" 1997, nr 1.
 12. Jarugowa A., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1986.
 13. Karmańska A., Analiza wskaźnikowa sprawozdania z przepływów pieniężnych ubezpieczyciela, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, Warszawa 1996, nr 35.
 14. Kiziukiewicz T., Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w zarządzaniu firmą, Ekspert, Wrocław 1995.
 15. Kiziukiewicz T., Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, "Rachunkowość" 1997, nr 3.
 16. Micherda B., Stymulacyjna funkcja rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1985, nr 207.
 17. Micherda B., Rachunek przepływów pieniężnych we współczesnej rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2001, nr 559.
 18. Micherda B., Wykorzystanie metod badania przyczynowego w analizie finansowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1988, nr 267.
 19. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, SKwP, Warszawa 1999.
 20. Olszewski D.W., Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1992.
 21. Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 22. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 23. Śnieżek E., Przepływy finansowe i przepływy pieniężne, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1994, nr 27.
 24. Śnieżek E., Przepływy pieniężne ex post i ex ante, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 25. Trący J.A., Sprawozdania finansowe firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 26. Trzcieniecki J., Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa 1980.
 27. Waśniewski T., Skoczylas W., Cashflow w przedsiębiorstwie. Ustalanie i analiza, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 28. Waśniewski T., Skoczylas W., Głos w dyskusji, "Rachunkowość" 1996, nr 12.
 29. Waśniewski T., Skoczylas W., Jak korzystać ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, "Rachunkowość" 1999, nr 12.
 30. Waśniewski T., Skoczylas W., Wartość poznawcza nadwyżki pieniężnej przy ocenie efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa, "Rachunkowość 1998, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu