BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta (Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Tendencje i perspektywy harmonizacji rachunkowości
The Global Harmonisation of Accountancy: Trends and Prospects
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 565, s. 23-38, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Standardy rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Accounting, Accounting standards, International Accounting Standards (IAS), Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obecnie wraz z procesem globalizacji oraz rozszerzaniem się międzynarodowych powiązań ekonomicznych dużego znaczenia nabiera informacja pochodząca z systemu rachunkowości. W opracowaniu omówiono problem harmonizowania rachunkowości w skali międzynarodowej i zwrócono uwagę na przeszkody i przesłanki ich pokonywania. Omówiono też działania stymulujące rozwój i ujednolicenie rachunkowości, oceniono przy tym perspektywy jej harmonizacji.

Now, with globalisation and ever more extensive international economic interconnectedness, the information accountancy provides is especially significnt. To unify and standardise it requires multifaceted solutions and procedures on a global scale, and International Accounting Standards (IAS) and EEC/EU directives are gong some way towards achieving this. What is most important here is the comparability of financial reports. Though unusually difficult to achieve, this could in the future ensure the clarity and comparability both of the asset value of enterprises and the financial results they have achieved - irrespective of their size, location or sector. (short original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz Z., Porządkowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, "Rachunkowość" 1998, nr 10.
 2. Arpan J., Hashim L.A., International Dimension of Accounting, PWS Kent Publ., 1988.
 3. Burzym E., Przestanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1993, nr 3.
 4. Flienger W., Procesy standaryzacji w rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 1993, nr 211.
 5. Gottlieb M.M., Harmonizacja norm rachunkowości, "Rachunkowość" 1994, nr 6.
 6. Gottlieb M.M., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce światowej i w warunkach polskich, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1994.
 7. Jarugowa A., Harmonizacja rachunkowości u progu XXI wieku, "Rachunkowość" 1998, nr 3.
 8. Jarugowa A., Kierunki zmian Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, "Rachunkowość" 1996, nr 4.
 9. Jarugowa A., Komitet Standardów Rachunkowości - aktualne prace i zamierzenia, "Rachunkowość" 1998, nr 12.
 10. Jarugowa A., Nowa strategia Unii Europejskiej w zakresie rachunkowości, "Rachunkowość" 2000, nr 10.
 11. Jarugowa A., Postęp w harmonizacji standardów rachunkowości na świecie. Bariery i nowe problemy, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1994, nr 28.
 12. Kołaczyk Z., Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1996.
 13. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, WP, Warszawa 1990.
 14. Krajewski J., Pałyska J., Wielkie szybkie pieniądze, "Businessman Magazine" 1999, nr 2.
 15. Messner Z., Perspektywy rozwoju rachunkowości w Polsce w najbliższych latach, "Rachunkowość" 1998, nr 3.
 16. Misińska D., Standardy jakościowe w polskiej rachunkowości, Wrocławska Biblioteka Współczesnego Menedżera, Wrocław 1990.
 17. Nowak W.A., Perspektywy rozwoju harmonizacji rachunkowości i rewizji ksiąg rachunkowych w Europie, "Rachunkowość" 1996, nr 11.
 18. Pałyska J., Pielaszek M., Gry rachunkowe, "Businessman Magazine" 1999, nr 3.
 19. Pogodzińska-Mizdrak E., Problemy rachunkowości w międzynarodowej perspektywie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1996, nr 467.
 20. Van Hulle K., Perspektywy harmonizacji rachunkowości - europejski punkt widzenia, "Rachunkowość" 1998, nr 1.
 21. Van Hulle K., Tendencje harmonizacji sprawozdawczości finansowej w krajach Unii Europejskiej, "Rachunkowość" 1995, nr 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu