BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Herdan Agnieszka (Wydział Finansów)
Tytuł
Prawne uwarunkowania łączenia się podmiotów gospodarczych w Polsce
The Legal Framework for Mergers and Acquisition in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 565, s. 97-109, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Podmioty gospodarcze, Spółki akcyjne, Fuzje i przejęcia, Prawo antymonopolowe
Business entity, Joint stock companies, Mergers and acquisitions, Anti-monopolistic law
Uwagi
summ.
Abstrakt
W Polsce, w warunkach wzrastających procesów globalizacyjnych oraz w związku z zaostrzającą się rywalizacją między spółkami, liczba fuzji i przejęć stale wzrasta. Dotyczy to zarówno dużych jak i małych spółek. Zadaniem artykułu jest prezentacja dopuszczalnych sposobów integracji spółek oraz zbadanie zakresu regulacji antymonopolowych związanych z tym procesem.

Rapidly changing economic conditions, the growing intensity of globalisation, the sharpening of competition between companies, and the successive appearance of new financial instruments all mean that companies are integrating more and more often. This is also true of Poland, where the number of mergers and acquisitions is rising. This concerns both large and small companies. This paper aims to present the admissible ways of integrating companies in Poland, and to examine the scope of anti-monopoly regulation where it is relevant to these processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, pod red. W. Frąckowiaka, PWE, Warszawa 1998.
  2. Oleś W., Rodzynkiewicz M., Koncentracja i przekształcenia podmiotów gospodarczych. Zagadnienia wybrane, cz. 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
  3. Ustawa z dnia 21 VIII 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz.U. 1997, nr 118, poz. 754.
  4. Ustawa z dnia 24 II 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom anty monopolistycznym, Dz.U. 1995, nr 80, poz. 405, tekst jednolity z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu