BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Taborek-Mazur Joanna
Tytuł
Rola rachunkowości w usprawnianiu procesu zarządzania grupą kapitałową
The role of accounting in improving the process of capital group management
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 36, nr 92, s. 98-113, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Holding, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Accounting, Holding, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie rachunkowości jako niezbędnego narzędzia systemu zarządzania grupą kapitałową. Poprzez wypełnianie poszczególnych funkcji, rachunkowość dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania decyzji dla zarządzających podmiotami gospodarczymi. Informacje generowane w ramach systemu pozwalają na ocenę działalności spółek i efektywne wykorzystania zasobów oraz podjęcie zasadnych decyzji w procesie zarządzania. Należy bowiem pamiętać, że celem głównym zarządzania jest sprawność i efektywność danej organizacji, a w sferze ekonomicznej maksymalizacja zysku. Nie można jednak ich osiągnąć bez informacji, której dostarcza i przetwarza rachunkowość. Narzędziem przyczyniającym się do sukcesu organizacji jest odpowiednia strategia zarządzania oparta na wiarygodnej i rzetelnej informacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present accounting as a necessary element of proper and effective management of capital group. Accounting through its functions delivers information for management decision making. Information generated in this systems makes it possible to evaluate activities of company, to optimise the use of its resource and to take good decision in the managing process. The main objectives of management are efficiency and effectiveness of organisation and maximisation of profit. It can not be achieved without information processed and provided by accounting. The right strategy of management relevant based on and reliable information is a tool which will contribute to the success of the organisation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartol K., Martin D., Management, New York, 1991, s. 6.
 2. Bittel L.K., Krótki kurs zarządzania, Warszawa 1989.
 3. Borowiecki R., Kwieciński M., Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zakamycze 2003.
 4. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG PRESS, Warszawa 1997.
 5. Dobija M., Organizacja rachunkowości., Wydawnictwo AE w Krakowie, 1999.
 6. Dobija M, Wezłowe problemy i standardy rachunkowości holdingów, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nr 23, Warszawa 1993.
 7. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 8. Dobija, M., Postępowe idee rachunkowości w cywilizacji sumeryjskiej, Zeszyty Naukowe AE, nr 467, Kraków 1996.
 9. Fayol H., Administracja przemysłowa i ogólna, Poznań 1947.
 10. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 11. Karmańska A., Szumielewicz W., Rachunkowość zarządcza grup kapitałowych - nowe wyzwanie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 13(69), Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2003.
 12. Karmańska A., Diagnozowanie utraty wartości aktywów w kontekście rachunkowości odpowiedzialności opartej na działaniach - komunikat problemu, prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1082, Wrocław 2005.
 13. Korczyn A., [w:] Leksykon rachunkowości, ekonomiki i finansów przedsiębiorstwa rynkowego, Wydawnictwo Sigma, Skierniewice 1997, s. 187.
 14. Kuczyńska-Cesarz A., Zasady rachunkowości, Cześć l, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2002.
 15. Lewis R., Pendrill D., Advanced Financial Accounting, Pitman Publishing, London 1990.
 16. Maners T. S., Introduction to Corporate Finance, Baylon University, McGraw-Hill 1988.
 17. Messner Z.; Informacja ekonomiczna a zarządzanie przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości, PWN, Warszawa 1971.
 18. Micherda B., Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 19. Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, Wydawnictwo AE, Zeszyty Naukowe - seria specjalna: Monografie, nr 129, Kraków 1997.
 20. Międzynarodowe regulacje rachunkowości, pod redakcją Alicji A. Jarugi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 21. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. l, t. 2, IASB, SKwP, Warszawa 2004.
 22. Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, PWN, Warszawa-Kraków, 1995. [23] Sobańska, L, Problemy rachunkowości zarządczej w grupie kapitałowej - nowy obszar badawczy, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 17(73), Warszawa 2003.
 23. Surdykowska St. T., Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy, Zakamycze 1999.
 24. Toborek-Mazur J., Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym, Oficyna Ekonomiczna, 2005 a.
 25. Toborek-Mazur J., Podatkowe podstawy powstawania holdingów, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków, 2005b.
 26. Turyna J., Rachunkowość finansowa, 2 wyd., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 27. Wojtunik M., Draczyński B., Zarządzanie holdingiem i grupą kapitałową, Gdańsk 1997.
 28. Trocki M., Grupy kapitałowe - tworzenie i funkcjonowanie, PWN, 2004.
 29. Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity, Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu