BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żwirbla Adam
Tytuł
Dźwignie ekonomiczne - produkt analizy wrażliwości modelu finansowego
Economic leverage - the product of financial model sensitivity analysis
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 36, nr 92, s. 147-168, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Dźwignia finansowa
Accounting, Financial leverage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą przedstawienia w nowym świetle zjawiska dźwigni ekonomicznych. Autor wyjaśnia istotę dźwigni operacyjnej, finansowej oraz całkowitej na podstawie tzw. „atrybutów" dźwigni. Autor proponuje nowe podejście metodologiczne, przedstawia stopnie wszystkich dźwigni jako funkcje wolumenu sprzedaży oraz omawia ich specyficzne własności. Ostatnia część artykułu prezentuje spojrzenie autora artykułu na inne propozycje metodologiczne. (oryginalny abstrakt)

The article is an attempt to present the economic leverages phenomena in the new light. The author explain the „essence" of operational, financial and total leverage on the strength of the co-called „leverage attribute". Then author propose the new methodological treatment and also describe the degree of leverages as functions of sale volume and discuss their particular properties. The last section of article present the author glance at the other methodological suggestions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R.L. (1969), Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa.
 2. Buk H. (2006), Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Dobija M. (2001), Rachunkowość zarządcza i controlling, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Dudycz T. (2002), Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wyd. A.E. im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Dudycz T., Wrzosek S. (2000), Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wyd. A.E. im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Duraj J. (1997), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
 7. Habela D., Polaczek R. (2001), Podstawy rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie, Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań.
 8. Herman W., Palestyński A., Widomski L. (1984), Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie, PWN, Warszawa.
 9. Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J. (2007), Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Wyd. Difin, Warszawa.
 10. Kowalczyk J., Kusak A. (2006), Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 11. Michalski G. (2004), Leksykon zarządzania finansami, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 12. Micherda B. (2001), Analityczna funkcja rachunkowości, Wyd. A.E. w Krakowie, Kraków.
 13. Nita B. (2007), Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 14. Rybicki P. (2003), Sprawozdanie finansowe źródłem informacji firmie, Poltex, Warszawa.
 15. Sojak S. (2003), Rachunkowość zarządcza, Wyd. „Dom Organizatora", Toruń.
 16. Siudak M. (1999), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 17. Szczepankowski P.J. (2004), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teoretyczne, przykłady i zadania, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Za- rządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 18. Tuczko J. (2001), Zrozumieć finanse, Wyd. Difin, Warszawa.
 19. Was'niewski T., Skoczyłaś W. (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa.
 20. Żwirbla A. (2005), Analiza odchyleń - pięta achillesowa analizy ekonomicznej (artykuł dyskusyjny), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 27 (83), SKwP, Warszawa.
 21. Żwirbla A. (2004), Wybrane aspekty analizy kosztów - propozycje metodologiczne, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 22 (78), SKwP, Warszawa.
 22. Żwirbla A. (2006), Mnożniki jako narzędzie analizy wrażliwości zysku, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 31 (87), SKwP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu