BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopczyńska Lucyna, Kopczyński Paweł
Tytuł
Problemy związane z zastosowaniem analizy wskaźnikowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw
Problems connected with the application of financial ratios for the purposes of evaluating company's financial position and performance
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2006, t. 35, nr 91, s. 75-93, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Analiza wskaźnikowa, Kondycja przedsiębiorstwa, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Accounting, Ratio analysis, Enterprises condition, Estimation of enterprises financial condition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dzisiejsze przedsiębiorstwa działają na globalnym rynku międzynarodowym. Ograniczenie barier dla inwestycji i handlu, jak również wolny przepływ dóbr, usług i kapitału, należą do najważniejszych czynników sprzyjających globalizacji. Przedsiębiorstwa stoją w obliczu konkurencji nie tylko ze strony krajowych rywali, ale muszą konkurować też z firmami zagranicznymi i międzynarodowymi korporacjami. Ponieważ ciągłe analizowanie wyników firmy stanowi istotny element nowoczesnego zarządzania, jest niezwykle ważne, aby menedżerowie opanowali umiejętność przeprowadzania analiz sytuacji finansowej firmy. Analiza finansowa (w szczególności analiza wskaźnikowa) jest najbardziej popularnym narzędziem, które pozwala analizować i monitorować finanse firmy. Pomimo swych zalet, wskaźniki finansowe mają też liczne niedoskonałości, których dobry analityk musi być świadom. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie zalet i wad analizy wskaźnikowej oraz przemyślenie istotnych problemów związanych ze stosowaniem wskaźników finansowych w ocenie sytuacji firmy. (abstrakt oryginalny)

Today's enterprises compete on the global market. The decline in global trade and investment barriers, as well as free flow of goods, services and capital are the most important factors underlying globalization. Businesses face intense competition not only from their domestic rivals but also from overseas and multinational corporations. As permanent analyzing of enterprise's performance is a vital component of modern management, it is crucial for all businesspeople to acquire the ability of evaluating their financial standing and performance. Financial analysis (especially ratio analysis) is the most widespread tool which allows to monitor the company's finance. In spite of their merits, financial ratios have also many flaws, of which a good analyst should be aware. The purpose of this article is to present the advantages and disadvantages of financial ratios and to examine some significant problems connected with their application in analyzing and assessing the company's financial standing and performance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barrow C. (2005), Zarządzanie finansami w malej firmie, HELION, Gliwice.
 2. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B. (1996), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, wyd. III.
 3. Brigham E.F. (1996), Podstawy zarządzania finansami, Tom l, PWE, Warszawa.
 4. Brigham E.F, Gapeński L.C. (2000), Zarządzanie finansami, Tom 2, PWE, Warszawa.
 5. Brzozowski A. (2004), Balanced Scorecard w polskich przedsiębiorstwach średniej wielkości, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Nr 8.
 6. Dudycz T., Skoczyłaś W. (2006), Wskaźniki sektorowe w roku 2004, „Rachunkowość" Nr 5.
 7. Dżurak P., Balanced Scorecard, [w:] Świderska G.K., red. (2002), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom 2, Difin, Warszawa.
 8. Epstein M., Manzoni J.F. (1998), Implementing Corporate Strategy: From Tableau de Bord to Balanced Scorecards, „European Management Journal", Nr 2.
 9. Exposure Draft of Proposed Amendments to IAS l Presentation of Financial Statements: A revised presentation (2006), The International Accounting Standards Board, The International Accounting Standards Committee Foundation.
 10. Gołaszewski P., Urbanek P., Walińska E. (2001), Analiza sprawozdań finansowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Łódź.
 11. Gowthorpe C. (2005), Financial Accounting for non - specialists, Thomson Learning, Londyn.
 12. Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Zeszyty Naukowe, Poznań, seria II.
 13. Harrison W., Horngren Ch.(2001), Financial Accounting, Prentice - Hali, Inc. New Jersey.
 14. Hołda A. (2001), Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, „Rachunkowość", Nr 5.
 15. Jarugowa A. (2002) Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 16. Jerzemowska M., red. (2004), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Kopczyńska L. (2004), Rola analizy finansowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Łódź.
 18. Kopczyński P. (2005), Jak przewidzieć pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, „Serwis Finansowo-Księgowy", Nr 37.
 19. Kuźniak R. (2001), Ograniczenia analizy wskaźnikowej, „Rachunkowość", Nr 8.
 20. Moon P., Fitzgerald L. (1996), Delivering the goods at TNT: the role of performance measurement system, „Management Accounting Research", Nr 4.
 21. Mercado S., Welford R., Prescott K. (2001), European Business, Prentice Hall, Harlow.
 22. Nowak E. (2005), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 23. Nowak M. (1998), Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Metody i ograniczenia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 24. Nilsson F., Olve N.G. (2001), Control Systems in Multibusiness Companies: From Performance Measurement to Strategic Management, „European Management Journal", Nr 4.
 25. Rees B. (1995), Financial analysis, Pearson Education Limited, Harlow, wyd. II.
 26. Rybaczyk K., Dżurak P., Świderska G.K., Narzędzia nowoczesnej rachunkowości zarządczej dla formułowania i realizacji strategii, [w:] Świderska G. K. (2003), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy - wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003.
 27. Stasiewski T. (1996), Przydatność wskaźników finansowych do przewidywania upadku spółek prywatnych w Wielkiej Brytanii, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Stowarzyszenie Księgowych, Warszawa, Nr 33.
 28. Stasiewski T. (1995), Upadek przedsiębiorstw, przyczyny, symptomy i metody przewidywania, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, Nr 33.
 29. Świetlik W. (2005), Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 30. Walczak M. (1998), Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 31. Waśniewski T., Skoczyłaś W. (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 32. Włoszczowski B. (2004), Problemy analizy finansowej w nieustabilizowanych warunkach, „Rachunkowość", Nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu