BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobańska Irena
Tytuł
Specyfika rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach międzynarodowych
International management accounting. Selected problems
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2006, t. 35, nr 91, s. 104-122, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza, Przedsiębiorstwo międzynarodowe
Accounting, Management accounting, International enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problemy rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach międzynarodowych są do tej pory w literaturze przedmiotu podejmowane sporadycznie. Celem opracowania jest objaśnienie wybranych sposobów myślenia i działań stosowanych w rachunkowości zarządczej w praktyce międzynarodowych przedsiębiorstw, które zostały rozpoznane w badaniach empirycznych, prowadzonych na świecie w ostatnich latach. W opracowaniu skoncentrowano się na objaśnieniu rozumienia rachunkowości zarządczej w praktyce przedsiębiorstw międzynarodowych oraz na kilku specjalnych problemach, jak: organizacja systemu rachunkowości zarządczej, komunikacja wewnętrzna, pomiar celów, pomiar kosztów łańcucha tworzenia wartości produktów globalnych. Przedstawione w artykule problemy są coraz częściej postrzegane również w polskich przedsiębiorstwach, które rozpoczynają działalność w skali globalnej. (abstrakt oryginalny)

Management accounting issues in multinational companies are rarely discussed in academic journals. The main objective of me paper is explanation of the chosen ways of thinking and methods used in multinationals, which were identified by recent empirical research projects conducted in the world. The author of the article focuses on the issues concerning the understanding of the management accounting in multinational companies and the following problems: organisation of the management accounting system, internal communication, performance measurement, and costing of value added chains of global products. The issues addressed in this article are increasingly attracting the attention of Polish companies, which are starting operations on a global scale. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhimani A., (2002), European management accounting research: traditions in the making. „European Accounting Review" 11:1 s. 99-117.
 2. Coates J.B, Davis E.W., Longden S.G., Stacey R.J., Emmanuel C., (1993), Corporate Performance Evaluation in Multinationals, CIMA, Londyn.
 3. Hofstede G., (1991), Cultures and Organisations. Software of the Mind, Mc Graw-Hill, Londyn.
 4. Ignatowski R., (2004), Zmiany w MSR i Dyrektywach Unii oraz ich wpływ na rozwiązania krajowe, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 18(74), SKwP, Warszawa.
 5. Jaruga A.A., (1999), Rola rachunkowości zarządczej, [w]: Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., Koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź.
 6. Kabalski P., (2001), Rachunkowość w zarządzaniu cenami transferowymi, ODDK, Gdańsk.
 7. Koźmiński A.K., (1999), Zarządzanie międzynarodowe, Warszawa. [8] Management Accounting Concepts. IFAC, (1998), Financial and Management Accounting Committee (FAMAC), March.
 8. Markowska E., (2002), Ewolucja strategii polskich przedsiębiorstw w warunkach ekspansji KMN, [w]: Korporacje międzynarodowe w Polsce red. A. Zaorska, Difin, Warszawa.
 9. Międzynarodowe regulacje rachunkowości, (2002), praca zbiorowa pod red. A.A. Jaruga, C.H. Beck, Warszawa.
 10. [l 1] Muller H., (1996), Prozesskonforme Grenzplankostenrechnung, Gabler, Wiesbaden.
 11. Nuppeney W., (2002), „Konzernkalkulation", Kostenrechnungspraxis nr 5.
 12. Radebaugh L.H., Gray S. J., (2002), International Accounting & Multinational Enterprises., J. Wiley & Sons, New York.
 13. Schields M.D., (1997), Research in management accounting by North Americans in the 1990s. „Journal of Management Accounting Research" nr 9.
 14. Sobańska I. (1), (2003), Problemy rachunkowości zarządczej w międzynarodowej grupie kapitałowej, IV Konferencja Naukowa Katedry Zarządzania Finansami AGH, Zakopane nt. Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Wydział Zarządzania AGH w Krakowie.
 15. Sobańska I. (2), (2003), Wpływ MSR na integrację rachunkowości: rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza, (2003), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, RN SKwP, 1.13(69), numer specjalny.
 16. Sobańska I. (3), (2003), Współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania kosztami, [w]: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, red. Sobańska I., (2003), CH Beck, Warszawa.
 17. Sobańska L (4), (2006), Problemy rachunkowości zarządczej w międzynarodowym przedsiębiorstwie, [w]: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, red. Sobańska L, (2006), CH Beck, wyd. II poprawione, Warszawa.
 18. Sobańska L, Kulikowska G., (2004), Zastosowanie strategicznej karty wyników w Departamencie Księgowości - z doświadczeń praktyki. „Rachunkowość" nr 4.
 19. Sojak S., (2001), Polityka cen transferowych stosowanych w Polsce przez przedsiębiorstwa krajowe i międzynarodowe, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, RN SKwP, t. 2 (58), SKwP, Rada Naukowa, Warszawa, s. 91-110.
 20. Sojak S., Jóźwiak H., (2004), Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 21. Sulejewicz A., (2005), Elementy rachunkowości zarządczej w aspekcie międzynarodowym, [w]: Rachunkowość międzynarodowa, (red. L. Bednarski, J. Gierusz), PWE, Warszawa.
 22. Surdykowska S.T., (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Kraków.
 23. Szychta A., (2000), Zarządzanie bez budżetowania operacyjnego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, RN SKwP, t. l (57), SKwP, Rada Naukowa, Warszawa, s. 97-109.
 24. Szychta A., (2004), Rachunek kosztów działań i system kosztów docelowych jako instrumenty strategicznej rachunkowości zarządczej w warunkach globalizacji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 18(74), SKwP, Rada Naukowa, Warszawa, s. 133-157.
 25. Walińska E., (2005), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 26. International Management Accounting Study, Target Costing for Effective Cost Management: Product Cost Planning at Toyota Australia, Copyright ©1999 by the International Federation of Accountants Committee; http:/www.ifac.org/StandardsAndGuidence/FMAC/StudylO-TargetCosting/StudylQ.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu