BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kociszewska Irena, Pańczak Agata
Tytuł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jako instrument polityki regionalnej UE a absorpcja pomocy dla Polski na lata 2004-2006
The European Regional Development Fund as a Regional Policy Tool and the Absorption of Aid for Poland Between 2004 and 2006
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 212-226, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Słowa kluczowe
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusze strukturalne, Pomoc regionalna UE, Polityka regionalna, Konwergencja społeczna
European Regional Development Fund (ERDF), Structural funds, EU regional aid, Regional policy, Social convergence
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł zawiera opis i ocenę skuteczności instrumentów polityki strukturalnej w likwidowaniu dysproporcji miedzy regionami Unii Europejskiej. Przedstawiono tu dane dotyczące rozmiarów pomocy regionalnej dla Polski oraz wskazano ograniczenia w korzystaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

The main conclusion of the paper is that the adequate regional policy directed to deepen the economic and social convergence and to increase the competitiveness of the region and well-oriented personnel structure are the ways to better absorption of structural funds for development programes. These aspects are the background for "The National Development Programme", which integrates sector policies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Absorpcja funduszy strukturalnych a partnerstwo publiczno-prywatne, www.mgpips.gov.pl.
 2. Cele ZPORR, www.samorzad.pap.pl.
 3. Ciok S., Finansowanie polityki regionalnej w Polsce ze środków Unii Europejskiej, [w:] Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, red. M. Klamul, E. Pancer-Cybulska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1031, AE, Wrocław 2004.
 4. Co to są fundusze strukturalne?, www.samorzad.pap.pl.
 5. Dżbik E., Fundusze strukturalne a szansę samorządu terytorialnego, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1023, AE, Wrocław 2004.
 6. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 7. Jak integracja z Unią Europejską wpłynie na polskie regiony?, red. M. Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2003.
 8. Jenik A., Nowe zasady działania funduszy strukturalnych i perspektywy rozwoju polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2000-2006, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, AE, Wrocław 1999.
 9. Kawecka-Wyrzykowska E., Negocjacje finansowe - finanse i budżet, fundusze strukturalne, www.stosunkimiedzynarodowe.pl/nowosci/negocjacje.
 10. Myna A., Bariery w korzystaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej na przykładzie gmin Lubelszczyzny, „Samorząd Terytorialny" 2004 nr 9.
 11. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Warszawa, styczeń 2003.
 12. Naruszewicz S., Polityka spójności Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2004.
 13. Ogólne zasady wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce, Podręcznik dla instytucji zarządzających, pośredniczących i potencjalnych beneficjentów końcowych programów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa, czerwiec 2003.
 14. Polityka regionalna UE, ww.pkobp.pl.
 15. Polityka regionalna Unii Europejskiej, www.eurofunds.pl.
 16. Potiopa M., Kaliszuk A. Unijne fundusze, [w:] Euro info. Biuletyn dla małych i średnich firm, Wyd. Euro Info Centra.
 17. Rozwój regionalny Polski, www2.ukie.gov.pl.
 18. Rymarczyk J., Przygotowanie Dolnego Śląska do wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, [w:] Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, red. J.Rymarczyk, W. Michalczyk, AE, Wrocław 2004.
 19. Szlachta J., Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - szansa dla Polski, wwwl.ukie.gov.pl.
 20. Uwarunkowania programowe wdrażania funduszy strukturalnych, www.ciechanow.powiat.pl.
 21. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja Europejska. Rozwój rynków, PWN, Warszawa-Łódź 2001,
 22. www.fundusze.podatki.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu